Velikonoční blahopřání medžugorských františkánů

21.04.2019 12:18

Pán vpravdě Zmrtvýchvstal! Aleluja!

datum: 20.04.2019.

"Pokoj vám! Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás."

(Evangelium podle Jana 20,21)

 

Všem farníkům, poutníkům, přátelům, dobrodincům  a všem lidem dobré vůle,

Radostné a požehnané Velikonoce!

Medžugorský farář a františkáni 

 

(fotografie)