Velikonoční blahopřání medžugorských františkánů

01.04.2018 11:29

 

ured@medjugorje.hr,
Padre Livio <livio.fanzaga@radiomaria.org>,
carmela dragonetti <carmelacisl@yahoo.it>,
ebs@edw.or.at,
Francesco r <frafraro@gmail.com>

Pán vpradě zmrtvých vstal! Aleluja!

datum: 31.03.2018.

"Pokoj vám! Jn olal Otec, tak i já poslám vás."

(Evangelium podle Jana 20,21)

 

Všem farníkům, poutníkům, přátelům, dobrodincům a všem lidem dobré vůle

Šťastné a požehnané Velikonoce!

Farář a medžugorští františkáni

 

(obrázky)