Velikonoční blahopřání medžugorského faráře

20.04.2014 16:58

JEŽÍŠ VPRAVDĚ ZMRTVÝCHVSTAL. ALELUJA!

"Pokoj vám! Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." 

(Evangelium podle Jana 20,21)

 

Všem farníkům, poutníkům, přátelům, dobrodincům, 

a všem lidem dobré vůle

Šťatné a požehnané slavnosti Vzkříšení !

Farář a medžugorští františkáni


/fra Marinko Šakota, www.medjugorje.hr/