Velikonoční blahopřání arcibiskupa Henryka Hosera, apoštolského vizitátora farnosti Medžugorje

11.04.2021 22:45

 Drazí farníci farnosti Medžugorje a drazí poutníci, radostné Velikonoce!

Zaručuji vám svoje požehnání a svoji každodenní vzpomínku v modlitbách na vaše úmysly. A všechny vás svěřuji ochraně Vzkříšeného Krista a Marie, Královny Míru.

 

+ Henryk Hoser sac
Apoštolský  vizitátor