Velikonoční blahopřání 2017 z Medžugorje

17.04.2017 08:11

Pán vpravdě zmrtvýchvstal! Aleluja!

 

"Pokoj vám! Jako mě poslal Otec, jako i já posílám vás."

(Evangelium podle Jana 20,21)

 

Všem farníkům, poutníkům, přátelům, dobrodincům a všem lidem dobré vůle

Šťastné a požehnané Vzkříšení!

Farář a medžugorští františkáni