Večer vděčnosti v Medžugorji

22.11.2018 10:21

 

12. listopadu se v medžugorské hale Sv. Jana Pavla II. konal večer vděčnosti všem medžugorským farníkům, kteří během uplynulých roků prokázali čnorodé milosrdenství a nesčetnými skutky lásky a milosrdenství projevili blízkost potřebným. Večer začal koncertem hudebních skupin z medžugorské farnosti.
Medžugorský farář fra Marinko Šakota poděkoval všem, kteří do svých domovů zdarma přijali kněze, osoby s invaliditou a další poutníky, i všem farníkům, kteří jakýmkoli způsobem projevili milosrdenství a pomohli druhým.
 
Shromážděné farníky na závěr programu oslovil i apoštolský vizitátor pro farnost Medžugorje, mons.Heryk Hoser, který kromě jiného řekl: 
„Toto byl překrásný večer a překrásně jsme si ho užívali, byly to dojemné, hluboké okamžiky. Před krátkou chvílí jsme si vyslechli překrásná slova o vděčnosti, jak poděkovat. A slyšeli jsme, že je vděčnost odpověď na přijatý dar. A odpověď je možné dát po přijetí darů. Měli jsme příležitost vidět a prožít zážitek tohoto mládí, které je plné lásky a talentu. Opravdu jsem překvapen talenty, které zde máte. Nikdy jsem se nesetkal s takovým národem, který je tak muzikální jako lidé v Hercegovině. Ale máte i pilné mladé, protože talent vyžaduje i úsilí. A toto bylo opravdu na profesionální úrovni“.  
Farníci předali mons. Hoseru i příležitostné dary.