„Večer modlitby za mír“ ve Vídni

29.10.2017 14:54

Tradiční “Večer modlitby za mír” se konal v katedrále sv. Štěpána ve Vídni v úterý 24.října 2017 při kterém vídeňský arcibiskup Christoph Schönborn s několika tisíci věřících, k nimž se připojil i medžugorský pěvecký sbor „Kraljica mira“, modlil za mír ve světě.

Po mši svaté následovalo klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní.

Program ve vídeňské katedrále začal slavením, svědectvími a modlitbou. Setkání se účastnil i zakladatel humanitární organizace Maryś meals Magnus MacFarlane-Barrow i albánský kardinál 

Ernest Simoni, jehož svědectví jsme slyšeli na letošním Festivalu mládeže v Medžugorji. (medjugorje.hr)