Ve svátek Navštívení Panny Marie...

31.05.2019 23:37

Při večerním modlitebním programu, klanění před křížem, se nad hlavním oltářem vytvořila silná duha.