Ve farnosti Medžugorje proběhla duchovní obnova

11.03.2017 11:10

 

Duchovní obnovu pro farníky, která proběhla ve dnech 7. až 9. března. vedl don Ivan Filipović z komunity Cenacolo. Program každý den tohoto třídenní začínal modlitbou růžence ve farním kostela sv. Jakova, pokračoval mší svatou které předsedal vedoucí duchovní obnovy, don Ivan, a potom farníci přešli do Dvorany Jana Pavla II. , kde měl don Ivan každý večer ještě zvláštní přednášku pro farníky. Ve středu se po přednášce ve Dvoraně uskutečnila i postní chlebová hostina pro farníky, jak je tomu každou středu v Postním období.

Don Ivan se tématicky vracel k textu prvního čtení z knihy proroka Izaiáše, v homilii prvního dne obnovy, kromě jiného zdůraznil  i následující: „Slovo Boží má sílu, protože vychází z Božího srdce. A my Slovo Boží máme v Písmu svatém, které máme v našich domovech a které by mělo být také v našich rukou. A tato Postní doba je časem ve kterém máme, jak nás církevní učitelé učí, často brát Písmo svaté do rukou, číst je jak očima tak rozumem - a stejně tak i srdcem! – abychom žili právě to, co nás Izaiáš učí, aby se toto slovo, které jsme dnes slyšeli prostřednictvím proroka, stalo opravdu naší životní zkušeností. V této postní době dovolme, aby se toto Slovo, tento déšť Boží milosti spustil na naše srdce, aby nasákla láskou, aby Ježíšovo slovo formovalo naše srdce i naše vědomí, aby tak tato Postní doba  byla úrodná, aby  naše srdce byla obrácená, aby radost Vzkříšení prožila v plnosti“, řekl vedoucí letošní duchovní obnovy v Medžugorji. (Podle medjugorje.hr)