Vánoční poselství apoštolského vizitátora se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, mons. Alde Cavalliho

24.12.2022 21:11

Bůh tak miloval svět, náš svět, že dal svého Syna, aby za nás zemřel, aby pro nás žil, aby na sebe vzal naše hříchy, aby je odpustil a byl stále s námi v Duchu. Jestli chceme o těchto Vánocích v sobě prožívat Pána Ježíše Krista, jestli si přejeme, aby se On narodil a znovu zrodil v našem srdci, v každém skutku, v každém slově, v každém vztahu k nám samotným i k druhým lidem, ptejme se:

Kdyby byl Pán na mém místě, co by On udělal? Kdyby byl Pán Ježíš na mém místě, co by On řekl? Kdyby byl Pán Ježíš na mém místě, jak by se On choval k těmto osobám nebo k dalším?

Bůh přišel mezi nás, aby nás učinil podobnými sobě. Jestli chceme žít jako On, ptejme se:

Co by učinil Ježíš, kdyby byl na mém místě?

Šťastné Vánoce všem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(přeloženo z medjugorje.hr)