Vánoční blahopřání medžugorského faráře

25.12.2015 21:32

 

(www.medjugorje.hr)

Skutečně z jeho plnosti jsme všichni přijali, a to milost za milostí, protože On je náš MÍR!
S přáním, aby Boží mír vládl v srdcích, v rodinách, ve všech zemích a na celém světě, ve sjednocení v modlitbě se všemi přáteli Medžugorje po širém světě:
Radostné vánoce - oslavy svatého narození Ježíšova, a šťastný nový rok 2016!
Ať vám tyto vánoce jsou dny radosti a míru. Ať vás Ježíš navštíví ve vašich rodinách a zrodí se ve skrytosti vašeho srdce! (fotografie)

 Vánoční blahopřání - fra Marinko Šakota, farář