Vánoční blahopřání medžugorského faráře

27.12.2020 22:51

Fra Marinko Šakota

pronesl svoje vánoční poselství poutníkům a všem věřícím:

Celý vesmír mluví o Boží lásce, která se hýřivě rozdává. Všechno je zdarma.  Boží dar člověku. Počínaje miliardou galaxií, planet, hvězd, sluncem, které září, deštěm, který napájí zemi, neviditelným vzduchem, ptáky ve vzduchu i maličkými kvítky...

Teprve při děkování může člověk odhalit zdarma darovanou Boží lásku. A když jí objeví, probudí se v něm údiv. Otevřou se mu  oči a zastaví se mu dech před obdivuhodností Božího stvoření.

Zvláště se to vztahuje na Vánoce, kdy Bůh ne něco od sebe, ale sebe sama daroval nám lidem.

Malý narozený Bůh, to vyvýšené tajemství, je příležitostí, abychom jako pastýři a moudří lidé z Východu i my oněměli před tajemstvím Božího sebedarování člověku. Zatímco v rodinném domě nebo ve farním společenství hledíme na jesličky a zpíváme vánoční písně, ať se v našich srdcích rodí vděčnost, údiv a obdiv nad velikým tajemstvím: že se veliký Bůh z lásky k nám lidem stal maličkým dítětem.

Všem farníkům farnosti Medžugorje, všem poutníkům po celém světě jako i všem lidem dobré vůle RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE!

24.12.2020.

Fra Marinko Šakota,
župnik župe Međugorje