Vánoční blahopřání medžugorského faráře, fra Marinka Šakoty

24.12.2021 13:59

Slavíme Vánoce - narození Kristovo: 

Slovo se stalo tělem. To slovo je život a světlo, které osvěcuje.

Evangelista Jan nám radí, jak je možné se narodit z Boha:  Žít se Slovem, které je světlo, které osvěcuje, přátelit se s Ním. Číst je a poslouchat. Tehdy se nám Ono stává přítelem, hvězdou, která vede na cestě. Ze Slova přijmeme mnohé rady podobné těm, které přijali tři Moudří lidé z Východu. Dokážeme odhalit Herody a lesk Jeruzaléma a poznat i pravou cestu a pravé hodnoty i když se možná nacházejí daleko od pohledu veřejnosti: v nějakém prostém chlévě. Odhalíme i moc: že jsme děti Boží, milovaný syn a milovaná dcera Boží.

Rozhodněme se, jestli chceme zůstat jen zrození «z krve a z vůle těla» nebo se znovu rodit z Boha, každý den znovu.

Všem farníkům farnosti Medžugorje, všem poutníkům a všem lidem dobré vůle - Radostné Vánoce!

Fra Marinko Šakota, Medžugorský farář