Vánoční blahopřání medžugorského faráře, fra Marinka Šakoty

25.12.2018 20:16

 

Vánoční blahopřání medžugorského faráře, fra Marinka Šakoty, vysílané prostřednictvím Radiostanice Mir Medžugorje

(tradiční vánoční blahopřání věřících Chorvatů, které přeloženo do češtiny zní asi takto)

„Radostně vítejte Vánoce a Svaté narození Ježíšovo! 

Drazí farníci, drazí posluchači Radiostanice Mir Medžugorje, z celého srdce vám přeji požehnané Vánoce, ze srdce přeji, abychom byli o vánocích skutečně šťastní, abychom šťastným srdcem, otevřeným, radostným srdcem přijali tento svátek, slavili tento svátek a aby tento svátek byl počátkem určitého nového vztahu k Ježíšovi, abychom tak začali nově být křesťany. To my vždycky potřebujeme. A to vám přeji.

Bůh k nám přichází. To jsou Vánoce! Bůh, který je veliký, nesmírný, stává se malým, stává se dítětem, stává se nepatrným. On začíná. Bůh nečeká na nás, až se my proměníme, ale přichází k nám, aby nám pomohl, abychom se proměnili, aby nás zavolal, aby nám odpustil, protože nás má rád.

Vánoce jsou tedy výzvou pro nás všechny, abychom i my takto postupovali, abychom i my dělali první krok, abychom nečekali na druhé lidi, ale abychom se my vydali k druhým lidem, abychom vždycky my byli první, abychom vždycky my první odpouštěli, abychom vždycky my první pozdravili, abychom vždycky my první začínali akce, inicializovali a podíleli se na nich.

Drazí přátelé, ještě jednou z celého srdce vám přeji šťastné a požehnané vánoce!“

(medjugorje.hr)