Vánoční blahopřání arcibiskupa Hosera, apoštolského vizitátora

28.12.2020 10:27

se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje:

Drazí farníci farnosti Medžugorje, drazí poutníci a všichni lidé dobré vůle!

Evangelista Lukáš zapsal:

Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři začali povzbuzovat jedni druhé: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. (Lk 2, 15-16)

Ze  srdce vám přeji, aby vám tyto vánoce byly milostiplnou událostí, kdy i vy s radostí budete spěchat do kostela, otevřete srdce novorozenému Ježíšovi a dovolíte Mu, aby se zrodil ve vás. Stejně tak vám přeji, aby vás tyto Vánoce pohnula láska k malému Ježíšovi, abyste se vydali ke svým bližním, aby tak i  oni při setkání s vámi prožili Vánoce!