Vánoční poselství sdělené vizionáři Jakovovi z 25. 12. 2023

25.12.2023 20:03

Při posledním každodenním poselství, 12. září 1998, řekla Panna Maria Jakovovi Čolo, že bude mít dále zjevení jen jednou do roka a to 25. prosince, na Hod Boží vánoční. Tak tomu  bylo i tohoto roku. Zjevení začalo ve 14, 20 hod. a trvalo 6 minut. Jakov po zjevení předal následující poselství:

Drahé děti, dnes vás chci všechny se svým Synem v náručí pozvat, abyste prosily malého Ježíše za uzdravení svého srdce. Děti, často ve vašich srdcích vládne hřích, který ničí váš život a nemůžete pocítit Boží přítomnost. Proto dnes, v tento milostiplný den, kdy se milost šíří celým světem, odevzdejme Pánu svůj život i svoje srdce, aby je Pán uzdravil svojí milostí. Jenom s čistým srdcem budete moci prožít opětné narození Ježíše ve vás a světlo Jeho narození ozáří váš život. Já vám žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání.