V sekci TERMÍNY POUTÍ jsme uveřejnili poutní termíny do poloviny r. 2023

07.12.2022 16:50

8.2. - 12.2.               stř –ne                5           Panny Marie Lurdské, mezinárodní den nemocných

13.3. – 20.3.             po - po                8           POSTNÍ OBDOBÍ, Zjevení pro Mirjanu, Slavnost sv. Josefa , SEMINÁŘ PRO VEDOUCÍ  POUTNÍCH A MODLITEBNÍCH SKUPIN

22.3. – 27. 3.             stř - po               6          POSTNÍ OBDOBÍ,   Zvěstování Páně, Poselství Panny Marie, celonoční adorace  

29.3. –   3. 4.             stř – po              6          POSTNÍ OBDOBÍ, Květná neděle, sv. Marek

   5.4. – 10.4.             stř – po              6          SVATÝ TÝDEN, Slavnost  Zmrtvýchvstání

12.4. – 26. 4.             pá – stř              6          Neděle Božího Milosrdenství, noční adorace

28. 4. – 2. 5.               pá – út               5         Velikonoční období,  začátek mariánského měsíce máje, svátek sv. Josefa dělníka 

 4. 5. – 10. 5.             čtvr – stř             7          Panny Marie, Prostřednice všech milostí 

12.5. – 15. 5.              pá – po             5           Panny Marie Fatimské, víkendová pouť

17.5. – 22. 5.              stř - po              6           NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

24. 5. -   1.6.               stř - čtv              9          SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, nové poselství, noční adorace, Navštívení Panny Marie

  3. 6. – 9.6.                so – pá              7         NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, TĚLA A KRVE PÁNĚ

11.6. - 18.6.                ne - ne              8          Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA a svátek Neposkvrněného SRDCE MARIINA, sv. Antonína

 21.6. – 28.6.              stř -  stř             8          VÝROČÍ ZJEVENÍ Panny Marie v Medžugorji – Pochod míru, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, noční adorace

 - Přihlášky farních společenství vítány - zařizujeme ubytování, tlumočení, program a to i v případě, že dáváte přednost vlastní dopravě

 

    Stručné informace o přihlášení na pouť:

    zvolte formu emailu / monikamed@seznam.cz / nebo SMSky / 604 11 99 31 /

uveďte zvolený termín poutě, jména všech přihlášených osob, adresu, telefonní číslo. Dostanete emailem nebo SMSkou potvrzení, že jste řádně přihlášeni. Asi 5 dní před odjezdem vás budeme informovat o trase nástupních míst v ČR (závisí na typu dopravního prostředku, množství přihlášených a oblastech ze kterých se poutníci přihlásili. Doporučujeme, abyste si zařídili zdravotní pojištění pro pobyt v zahraničí - mimo eurozonu.