Oslavili jsme svátek Panny Marie MATKY CÍRKVE

24.05.2021 11:00

Padesátý den po Vzkříšení a desátý den po Nanebevstoupení Ježíš seslal slíbeného Ducha Božího, Ducha Utěšitele, Ducha Obránce. Tak to i my slavíme. 

Den sestoupení Ducha Svatého na apoštoly, kteří se devět dnů spolu s Matkou Marií vroucně modlili ve Večeřadle, kde Ježíš při poslední večeři ustanovil Eucharistii, je také dnem, kdy vznikla Kristova Církev. A  v pondělí 24.5. slavíme svátek Panny Marie MATKY CÍRKVE.  

Nepromarňujme čas. Nikdy se jediná minuta nevrátí!

--------------------------------------------------

15.května byl s námi v Medžugorji vatikánský nuncius, mons. L. Pezzuto. Ve svém kázání kromě jiného mluvil o významu Ducha Svatého:

Prohlubování poselství Nanebevstoupení je toto: Ježíš se vrací k Otci, ale to jen zdánlivě. Ježíš odchází, ale proto, aby byl ještě více přítomen mezi námi. On sám řekl: jestli neodejdu k Otci, nemohu vám poslat Ducha Svatého!  Duch Svatý je hluboká přítomnost Ježíšova mezi námi. Tedy, Ježíš odchází, ale zůstává mezi námi. V den Nanebevstoupení to Petr a ostatní apoštolové velmi dobře  pochopili.