V modlitbách a písních jsme vstoupili do roku 2014

03.01.2014 17:04

V Medžugorji v modlitbách a písních očekávaly příchod nového roku 2014 kromě farníků i tisíce poutníků z celého světa. Byly to skupiny z Rakouska, Německa, České republiky, Slovenska, Itálie, Rumunska, USA, Anglie, Francie, Polska, Španělska, Litvy, Ukrajiny, Číny a Libanonu. Kromě nich se k modlitbám sjelo i mnoho mladých z Chorvatska a Bosny a Hercegoviny.

Děkovnou mši svatou na závěr roku 2013. v úterý 31. prosince v 18 hodin, vedl fra Svetozar Kraljević, za koncelebrace 49 kněží. Po mši svaté členové komunity Cenacolo předvedli Živé jesličky na nádvoří před kostelem.

Modlitební uvítání nového roku bylo zahájeno bděním ve 22 hodin, které vedl fra Stanko Ćosić. Fra Stanko předsedal i mši svaté, která byla slavena v čase přechodu ze starého do nového roku. Kostel sv. Jakova, prostor kolem kostela, před vnějším oltářem za kostelem a velká dvorana, byly naplněny množstvím lidí, kteří se radostně modlili a slavili Boha. Celý program byl simultánně tlumočen do mnoha světových jazyků a v přímém přenosu všechno vysílala i radiostanice Mir Međugorje.

(www.medjugorje.hr)