V Medžugorji probíhá 26. Mezinárodní duchovní obnova pro kněze,

05.07.2023 15:09

která byla zahájena večerním modlitebním programem 3. července 2023.  Shromáždilo se na ni asi 270 účastníků z 35 zemí.

V úterý 4. července, druhý den obnovy, byl zahájen program klaněním před Nejsvětější svátostí a potom účastníky oslovil koordinátor duchovní obnovy, medžugorský farář, fra Zvonimir Pavičić, který všechny přítomné pozdravil jménem farnosti a všech františkánů, kteří zde působí.  Po medžugorském faráři oslovil shromážděné kněze a řeholníky apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje arcibiskup Aldo Cavalli.

Obsahově velmi významná byla slova, kterými oslovil shromážděné Provinciál Hercegovinské františkánské provincie fra Jozo Grbeš:

“Nevím jestli se nemýlím, ale myslím, že máme dva druhy kněží. Jeden druh, který svoji práci koná administrativně dobře, výborně. Oni staví, pracují, vedou dobře společenství. Vykonávají to podle předpisů, ale bez ducha. Máme I další druh, který všechno co dělá, dělá v síle Ducha Božího. A ono je to vidět. Myslím, že je na nás, bratři, ať jsme kdekoli, v kterýchkoli zemích jsme, v jakémkoli kontextu jsme.  Je to na nás. My jsme povoláni vodit ta společenství, povolaní jsme přinášet jim Krista. Myslím, že náš autentický život přivádí lidi ke  Kristu. Prostě, myslím, že je naše povolání takové jako Mariino, všechno co Ona říká ve všech svých zjeveních po celou historii, včetně Medžugorje, je přivádět lidi ke Kristu. Myslím, že je základ té autentičnosti být pokorný člověk. Přespříliš je ega v našich řádech, přespříliš je ega v  naší Církvi, přespříliš  je ega v našich službách. Pokorný život ať se stane autentickým, aby autentický život měnil svět”.