V Medžugorji začala Sedmá mezinárodní pouť pro osoby s invaliditou

18.06.2018 07:12

Vpořadí sedmá poouť pro osoby s invaliditou začala v Medžugorji ve čtvrtek 14. června shromažďováním a večerním modlitebním programem na vnějším oltáři kostela sv. Jakova. Modlitbu růžence vedl fra Perica Ostojić, a mši svaté v 19 hodin předsedal  fra Marinko Šakota, za koncelebrace 57 kněží. Tato pouť se koná pod heslem, které je i tématem setkání: Žít z Božího slova „Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli  Písmu“ (Lk 24, 45)

 

Tento rok se shromáždilo asi 1700 účastníků z 12 zemí. Největší počet přijíždí z Chorvatska. Organizátorem je sdružení „Susret“(setkání) z Čitluku, ve spolupráci s Farním úřadem a „Majčinim selom“. Paula Tomićová, členka Organizačního týmu poutí  osob s invaliditou, před zahájením zdůraznila následující: „Z poselství a kontaktů vidím jak lidé získávají veliké milosti, veliké světlo a veliké dary - tak mnoho to znamená pro osoby s invaliditou! Specifičnost této poutě je ve skutečnosti, že farníci farnosti Medžugorje zajišťují ubytování. Veliký jim dík, protože ještě jednou projevili veliké srdce, vstřícnost a soucit.“ Podnět k organizaci takového setkání jsou poutě sestry Rastislavy Ralbovské s komunitou osob se zvláštními potřebami z Đakova již od roku 1998. (obr.)

(medjugorje.hr)