V Medžugorji se uskutečnila 25. mezinárodní duchovní obnova pro kněze

10.07.2022 05:34

Večerním modlitebně liturgickým programem 4. července 2022 začala v Medžugorji 25. Mezinárodní duchovní obnova pro kněze na kterou se prvního dne shromáždilo 170 účastníků z 27 zemí. Tématem letošní duchovní obnovy pro kněze stejně jako všech duchovních obnov v Medžugorji v tomto roce je „Učte se ode mne a najdete mír (viz. Mt 11, 28-30).

Ráno 5. července  účastníky uvítal koordinátor duchovní obnovy medžugorský farář, fra Marinko Šakota, který řekl:

''Drazí bratři kněží, všechny vás ze srdce pozdravuji. Po dvou letech jsme opět spolu na duchovní obnově pro kněze. Věřím, že z toho máte všichni radost. Je nás trochu méně, protože někteří nemohli přijet, například kněží z Ukrajiny. Buďme s nimi spojeni, a věřím, že i oni budou svým způsobem s námi spojeni s námi''.

Účastníky oslovil i apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, mons. Aldo Cavalli, který mluvil o životě svatého faráře arsského. Zdůraznil tři body, které papež Benedikt XVI. chtěl zdůraznit v Roce zasvěceného života, které jsou navždy platné.

''Když slavím Eucharistii mám si být vědom, že v tu chvíli proměnění jsme Ježíš a já sjednocení.

Máme vědět, že nás Ježíš vyzývá, abychom byli prostředníky. My jsme stále prostředníky mezi  Bohem a člověkem, a v tom máme růst v moudrosti, inteligenci, trpělivosti.

Musíme být při Pánu a být při Pánu mohu být v modlitbě, abych chápal co mám činit, jakým způsobem to činit a kdy to mám  činit.

Děkuji vám, že jste přijali pozvání k účasti na této duchovní obnově a přeji vám všechno dobré ve vašem kněžském životě'', řekl arcibiskup Cavalli.

Přednášejícím na této duchovní obnově pro kněze byl Fra Damir Pavić. Jeho touha po kněžství a cesta k němu je hluboce spojena s mariánskou svatyní v Medžugorji, kam často přichází jako poutník, ale také spolupracuje na duchovních programech farnosti. Fra Damir neskrýval radost z obnoveného shromažďování se kněží v Medžugorji na duchovní obnově, předsedal večerním mším svatým a hluboce kázal o tématech souvisejících s kněžskými problémy. První kázání bylo o tom jaký má kněz být při hlásání Božího slova.

''Nikdo nekázal lépe a přitom aby nevyslovil jediné slovo. To dokázala jen naše Matka Maria a kolik jen Ona protivenství ve svém životě měla'', zdůraznil fra Damir.

''Jestli někdo měl být neklidný a nazlobený na Boha, tak to měla být Blahoslavená Panna Maria. Mohla by říci svému Bohu: 'Tedy dal jsi mi úkol, abych byla matkou Tvého syna. Jak se narodil,  problémy. Utíkej do Egypta, skrývej ho, vrať se a hned jak vyrostl, vzal jsi mi ho a na konec jsem ho musela držet mrtvého v náručí'. Může být větší důvod, aby byl člověk neklidný. Podívejme se na náš život. Jak my se dnes jen dokážeme nechat vyvést z míry, když věci nejdou tak jak jsme si představovali. Ztrácíme vnitřní pokoj. Maria vnitřní mír nikdy neztrácela'', řekl fra Damir Pavić, který na závěr položil otázku: ''Co nás přitahuje do Medžugorje?'', a potom sám nabídl odpověď.

''Nepřitahuje nás to tvrdé hercegovinské kamení, nepřitahuje nás chuť toho překrásného vína Hercegoviny, ani vůně oliv a fíků… přitahuje nás sem Matka, která tolik roků trpělivě říká jako svým dětem: 'Vraťte se k mému synu!' Říká nám kněžím již 41 roků: 'Buďte jeho živým obrazem ve světě. S láskou a s radostí přinášejte poselství mého syna'. Proto se nikdo nevrací prázdný z Medžugorje. Každý z nás má naplněné srdce, protože k nám Matka mluví s láskou, a tam kde je láska tam je mír, tam je radost, tam je krása života'', řekl fra Damir Pavić ve svém kázání na počátku 25. Mezinárodní duchovní obnovy pro kněze, která trvala do soboty, a skládala se z modlitby, přednášek, adorací a večerního modlitebního programu farnosti Medžugorje. Ve čtvrtek ráno v 6 hodin byl výstup na Kopec zjevení a v pátek modlitba Křížové cesty na Križevaci. (FOTO)

(překlad zprávy z medjugorje.hr)