V Medžugorji se uskutečnil fotbalový turnaj směřující k popularizaci četby Bible

28.02.2015 09:58


Chorvatská biblická společnost ve spolupráci s albánskou, srbskou a makedonskou biblickou společností, od 20. do 22. února 2015 byl v Medžugorji organizován juniorský fotbalový turnaj s cílem popularizace Svatého písma. Rámcem celého programu byla společná modlitba a setkání s Biblí. Fotbalu předcházela četba z Písma svatého a poučení o pravidelné četbě a studiu Bible, které vedl profesor biblických věd, fra Ivan Dugandžić.


Setkání se účastnilo šest mužstev, a to z Albanie, Makedonie a Bosny a Hercegoviny. Původní cíl setkání bylo poznávání se, navazování přátelství a přání, aby účastníci četli Písmo svaté a žili podle Božího slova. Jako i při každé jiné soutěži, dostali účastníci tohoto setkání symbolické odměny, které vykouzlily úsměv v jejich tvářích.


Podle názoru předsedy Chorvatské biblické společnosti, Damira Lipovšeka, naplnil se záměr, že se tímto setkáním má popularizovat četba Písma svatého. Fotbalová utkání pomohla úspěšně šířit ideu četby Bible, čímž byla zvýšena radost při tomto setkání. „Opravdu je toto setkání setkáním radosti, která vede k obohacení, protože biblické společnosti spojily nejen různé národnosti, ale i různé náboženské rozdíly." Řekl nejvyšší ředitel Katolického školního centra „Sv. Josip“ v Sarajevu, o. Mario Ćosić. (kta)


(www.medjugorje.hr)