V Medžugorji se konala akce darování krve

18.10.2016 14:39
 

V pondělí, 17. října, se ve dvoraně sv. Jana Pavla II. v Medžugorji konala akce dobrovolného darování krve pro potřeby pacientů Univerzitní kliniky v Mostaru. Organizátory byly Červený kříž Čitluk, farní úřad sv. Jakuba-Medžugorje, Sdružení „Čuvari svetišta“ a Sdružení  „Mariiny ruce“-Medžugorje, samozřejmě ve spolupráci s Transfuzním oddělením kliniky v Mostaru .

Skupina medžugorských farníků, kteří nedávno darovali krev, navrhla, aby se tato humanitární akce konala v samotné farnosti Medžugorje. Je to poprvé, kdy se za posledních 20 roků, tedy v poválečném období, v Medžugorji organizovala podobná akce. Dostavilo se 45 dárců, ze kterých mohlo krev darovat 40, včetně i některých zahraničních poutníků. /Byli mezi nimi opět i Češi. poznámka překladatelky/ (obrázky / slike)

(www.medjugorje.hr)