V Medžugorji se konal seminář trvalé formace OFS

18.11.2013 14:35

(www.medjugorje.hr)

V období od 8. do 10. listopadu 2013, pod heslem „Evangelium a život“ v Kuči Mira v Medžugorji, se konal Národní seminář trvalé formace Třetího světového řádu (OFS) organizovaný Hercegovinským oblastním bratrstvem. Vedoucí semináře, kterého se účastnilo asi 50 terciářů z celé Bosny a Hercegoviny, byl fra Ante Vučković, profesor Katolické bohoslovecké fakulty ve Splitu.

Na samotném počátku semináře pozdravila účastníky národní ministryně Nives Kanevčev, ministryně Hercegovinského oblastního bratstva Marija Brekalo a též ministr bosenského oblastního bratstva „Kraljice Katarine“ Željko Majdandžić. Semináře se účastnili i fra Ljubo Kurtović, národní duchovní asistent OFS a fra Danijel Rajić, národní duchovní asistent Framy a oblastní duchovní asistent OFS Bosny Srebrene.

Během třídenního pobytu v Medžugorji mohli účastníci vyslechnout úvahy fra Antina o hříchu závisti a vztahu víry a nevěry.V přednášce, která byla založena na větě z Evangelia „Věděl totiž, že mu ho velekněží vydali ze závisti (Mk 15,10), fra Ante vyjasnil původ hříchu závisti, nebezpečí, která vyvolává, a způsobu jakým je potřeba se mu vzepřít. Důvod k vzniku závisti je pocit ukřivděnosti, domněnky, že druhý dostal více než my a že má více než my. Proto má závist destruktivní charakter. Pod maskou spravedlnosti tíhne k odstranění osoby, které se závidí. Závisti je potřeba se vzepřít s poznáním, že Bůh je milosrdný Otec, který každému udělil dary a talenty, které je potřeba najít, rozvíjet a šířit. Z darování se projevuje pocit vděčnosti. Ale jestli jsme sami předmětem závisti, máme na ní odpovídat láskou a pohledem zaměřeným na Otce, díky kterému jsme tím, čím jsme.“ Také mluvil o rozdílu mezi žárlivostí a závistí: „Závist je lidská touha po něčem co má někdo druhý. Žárlivost je strach, že ztratím to, co mám.“ V druhé přednášce, pod názvem  „Víra v nevěře“, fra Ante zdůraznil, že nevěřící stále stojí ve středu, zdůrazňujíc sám sebe, zatímco věřící sebe stahuje do pozadí a do středu klade Boha. Seminář také sledoval modlitební program farního kostela Medžugorje. Tak měli účastníci příležitost uskutečnit i osobní setkání s Kristem a Matkou Marií při eucharistických slavnostech, svátosti smíření, klaněním před Nejsvětější svátostí a výstupem na Podbrdo.    ( napsala Marija Puljić, OFS a Frama BS)