V Medžugorji probíhá duchovní obnova pro kněze

03.07.2024 21:37

Tato duchovní obnova se koná letos již po 27. Téma je „Maria si opravdu vybrala lepší díl…“ (viz Lk 10, 42).

Přednášející při této duchovní obnově je fra Ante Vučković, který je i hlavním celebrantem a kazatelem při mších této duchovní obnovy, která trvá do 5. 7. 2024.

Ve svém kázání se první večer zaměřil na úryvek z evangelia podle Matouše ve kterém Ježíš přikazuje přejít na druhou stranu. Řekl o tom textu jak je vhodný právě pro první den této duchovní obnovy. Říkal, jak potřebují vyjít z izolovanosti a vytvářet společenství, abychom projevili hlubokou důvěru Ježíšovým slovům, abychom se naučili sloužit druhým …

O příkazu 'přejít na druhou stranu' fra Ante Vučković řekl, že je potřebné chápat jako přikázání, abychom z hříšného života přešli do svobodného života a že je Medžugorje privilegované místo, kde veliká část lidí mnohem snadněji poslouchá Boží přikázání, aby přešli na druhou stranu.

''My jsme vyzýváni přejít na druhou stranu. Jak to plánujeme? S kterými silami? Jakým způsobem. Je nevyhnutelné, abychom jednou všichni přešli na druhou stranu. Jak? Můžeme se stále ptát: Jak to všechno jde v mém životě? Izoloval jsem se od druhých nebo jsem se v Ježíšově blízkosti naučil vytvářet společenství? Jsem snad stále ještě cizinec ve vztahu k Němu, nechápu ani Jeho slova ani Jeho gesta… jako by byl někdo vzdálený, mluvící neznámým jazykem nebo jsem v sobě otevřel možnost důvěry v Jeho slova i kdybych jim zpočátku nerozuměl? Naučil jsem se, když se zadívám na celý svůj život sloužit druhým?'' Tyto otázky kladl fra Ante Vučković v kázání a nazval je a nazval je zásadními otázkami a dodal, že je potřebné si je zodpovědět a udělat si na ně čas.

''Medžugorje je velmi specifické místo, které nám jako společenství i jako jednotlivcům dovoluje, abychom měli čas na důležité otázky a potom, když je opouštíme odjíždíme změnění s vědomím, že jsme našli odpovědi, že je možné s Jeho silou přejít na druhou stranu'', uzavřel fra Ante Vučković.

Kromě účasti na večerním modlitebním programu a přednáškách se účastníci této duchovní obnovy budou modlit růženec na Podbrdu na místě zjevení i Křížovou cestu na Križevaci. Budou se účastnit adorací a poslední den navštíví hrob fra Slavka Barbariće, který založil  tuto duchovní obnovu.

Duchovní obnovy se účastní 203 kněží z 36 zemí: Itálie, Rumunska, Brazílie, Albánie, Rakouska, Kamerunu, Burkina Faso, SAD-a, Malawi, Anglie, Indie, Irska, Španělska, Kolumbie, Maďarska, Guatemaly, Mexika, Německa, Švýcarska, Chorvatska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Ukrajiny, Litvy, Moldávie, Izraele, Řecka, Litvy, Polska, Slovenska, Korei, Belgie, Urugvaje, Argentiny a Francie. (medjugorje-info)