V Medžugorji proběhla duchovní obnova pro 400 terciářů

15.03.2017 12:50

 Každý rok se v postní době koná oblastní duchovní obnova světového františkánského řádu. Tohoto roku, v sobotu, 11. března 2017 se v Medžugorji shromáždilo na modlitbu a navazování přátelství asi  400 členů třetího františkánského řádu z celé Hercegoviny. 

První část programu, který se konal ve dvoraně sv. Jana Pavla II., byl zahájen v 16 hodin. Nejdříve všechny pozdravila oblastní předsedkyně Ankica Zelenika, která všechny uvítala a po té shromážděné oslovil fra Slavko Soldo, duchovní asistent bratrstva Medžugorje.

Duchovní přednášku měl fra Bože Milić na téma „Svatopostní období – čas sebepoznání“. Fra Bože nám v duchovní přednášce naznačil, že máme být ve víře vždy otevření a pokračovat, protože často máme falešné chápání, což je potřebné měnit. Protože my nejsme terciáři pro nějaký zisk, v nás  je hluboká vnitřní potřeba po něčem vyšším. Objasnil nám, že existují 3 charakteristiky, které nám ukazují,  jestli je spiritualita, kterou žijeme správná, a to jsou: pokora, láska a svoboda. Jestli spiritualita v nás neprodukuje tyto tři charakteristiky pak jsme něco pokazili. Vtělení je  Boží pokora, láska je největší zákon a svoboda je když všechno opustíme pro Boha jako svatý František, který byl svobodný od své budoucnosti, od svých snů, ideálů, od materiálního, upouští od svého dosavadního smýšlení a uvažuje novým úplně jiným způsobem. Proces duchovního růstu není vůbec jednoduchý a nejsou kvalitní modlitby bez dobrého času na modlitbu.

Fra Božo nás upozorňuje na to, že se v životě neodvíjí vše tím tempem jak bychom si přáli a tak jak jsme si to my představovali, ale první věc je, že neustupujeme v oddanosti, protože jenom ti, co vytrvají až do konce, se spasí. V životě potřebujeme Boží slovo nebo nějakou situaci nebo událost znát, pochopit, poznat. Je snadnější  znát a pochopit než poznat, to je mnohem těžší. poznat něco, to znamená do něčeho vidět, a duchovní náhled je poznávání srdce to jde hlouběji, jako když se díváme za věci, chápeme podstatu věci samotné. Fra Božo uzavřel svoji přednášku slovy, že poznání mění celkový pohled našeho chápání na život.

Duchovní obnovu obohatili  svým překrásným zpěvem členové františkánské mládeže – Frama z Medžugorje.

Po duchovní obnově pozdravil zúčastněné ministr OFSu Medžugorje, Jure Čilić, a náš oblastní duchovní asistent fra Antonio Šakota. Duchovní obnova pokračovala v kostele sv. Jakuba modlitbou růžence, svátostí svaté zpovědi a mší svatou, kterou vedl fra Petar Ljubičić. Po mši následovalo ve Dvoraně bratrské přátelení se při občerstvení.