V Medžugorji proběhl XII. Latinskoamerický kongres Královny míru

13.03.2022 23:27

Od 11. do 13. března se v Medžugorji konal XII. latinskoamerický kongres organizovaný Fondací „Centro Međugorje“.

První takový kongres se konal v roce 2011 v Medžugorji od té doby se organizují jednou do roka v různých zemích Latinské Ameriky. Vzhledem k pandemii, se minulý konal virtuálně ve spolupráci s Informativním centrem Mir Medžugorje.

Téma tohoto XII. kongresu bylo 'Toto je můj čas', slova převzatá z jednoho z poselství Královny míru. Kongresy jsou pracovny svého druhu na kterých se organizátoři poutí, vedoucí Center míru a vedoucí modlitebních skupin, z různých zemí španělsky mluvících oblastí, scházejí, aby se společně modlili, rostli ve společenství a tak lépe šířili evangelium skrze poselství Královny míru, plánovali budoucnost, vytýčili si mnohaleté cíle, vyměňovali si myšlenky a tak spolupracovali. (Letos se shromáždilo 170 účastníků z následujících zemí: Španělska, Čile, Kosta Riky, Kolumbie, Brazilie, Bolivie, Paragvaje, Peru, Urugvaje, Qatemaly, Argentiny, El Salvadoru, Mexika, Nikaraguy a Panamy.

Fundace „Centro Medžugorje“ je vztaženou rukou Informačního centra Mir Medžugorje, jehož cílem je zachovávat čistotu poselství Královny míru a šíření věrohodných informací z Medžugorje po celém světě.

Tohoto kongresu se kromě jiných účastil apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, mons. Aldo Cavalli, provinciál Hercegovské františkánské  provincie, fra Miljenko Šteko, farář fra Marinko Šakota, fra Danko Perutina…

'Toto je čas Marie Královny Míru, otevřeme svoje srdce naší Matce a buďme její podanou rukou všude tam kam nás Bůh pošle'', vyzývají organizátoři.

(přeloženo z medjugorje.hr)