V Medžugorji právě probíhá 19. mezinárodní seminář pro manželské páry

09.11.2018 00:00

19. mezinárodního semináře pro manželské páry se účastní asi 300 účastníků z 15 zemí: Ukrajiny, Rakouska, Maďarska, Belgie, USA, Polska, Slovenska, Itálie, Německa, Holandska, Libanonu, Slovinska, Chorvatska a Bosny-Hercegoviny. Na seminář jako duchovní doprovod přijelo i 9 kněží, kteří ve svých zemích působí jako poradci manželských párů.

Seminář byl zahájen ve středu, 7. listopadu 2018 ,registrací účastníků a pokračoval od 16. hodin úvodem do semináře, po čemž se účastníci účastnili večerního modlitebně-liturgického programu v kostele  sv.Jakova. Mešní slavnost vedl mons. Henryk Hoser, Apoštolský vizitátor pro farnost   Medžugorje za koncelebrace 71 kněží.

Přednášející na  semináři jsou fra Marinko Šakota, medžugorský farář a dr. Jozefina Škarica, lékařka a rodinná poradkyně .

Téma semináře, který pokračuje do soboty, 10. listopadu 2018, je:  Žít z Božího slova„Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu“ (Lk 24, 45), Ve škole Panny Marie.

+++++

Vážení manželé, jak vidíte ve Dvoraně zůstala ještě dvě místa volná. Nechybíte tu právě vy?

Letos to už asi nestihnete. Tak snad příští rok...!

Duchovní obnova v přístím roce se bude konat v Medžugorji od 6. do 9. listopadu.