V Medžugorji každý dostává o co prosí upřímným srdcem

28.06.2024 21:30

O 43. výročí zjevení při hlavní mešní slavnosti v 19 hodin byl hlavním celebrantem fra Bože Milić, bývalý farní vikář v Medžugorji a současný gvardián františkánského kláštera v Tomislavgradu. Mezi koncelebranty byl provinciál a vikář Hercegovské františkánské provincie, fra Jozo Grbeš s fra Miro Šego a současný medžugorský farář, fra Zvonimir Pavičić s 364 kněžími.

Fra Bože Milić na počátku mše svaté vyzval k modlitbě za mír ve světě, za mír v rodinách, a zvláště za mír v našich srdcích.

''Mír se nachází v lidském srdci nebo není nikde. V lidském srdci začíná válka nebo mír. Ať se za to modlíme dnes večer. Smíme Pánu prostřednictvím Blahoslavené Panny Marie předložit i svoje osobní modlitby a potřeby. A to je dobré. Kvůli tomu jsme také tady. Přednesme svoje srdce před Pána a Pannu Marii. On nám rozumí, On ví co potřebujeme, ale my můžeme vyjádřit co potřebujeme a proč jsme sem přišli. Především jsme zde ale shromáždění jako společenství, jako Církev a ať naše úmysly jsou vysoké a široké. Modleme se za Církev, modleme se za celý svět...'', vyzval na počátku mše svaté fra Bože Milić, který ve své homilii mluvil o síle a důležitosti modlitby o čem k nám mluví i Panna Maria.

''I letos jsme se shromáždili kolem Královny Míru jak to děláme již více než 40 roků. I letos se chceme utíkat k Ní, Matce a Královně Míru v modlitbě za sebe i za celý svět. Děkujeme Pánu, který nám posílá svoji matku, aby byla s námi v tomto čase velikých změn. Ona nám nejlépe rozumí, Ona nám může nejlépe pomoci, protože ví co je dobré pro naši dobu a co je potřebné, abychom dělali. Panna Maria je naše útěcha a útočiště po celé tyto roky. Ona s velikou láskou a starostlivostí sleduje co se děje a aktivně se podílí na životě našem a celého světa. Ona pozorně sleduje co současný svět potřebuje'' a dodal, že Ona vidí i naše potřeby v každodenním všedním životě stejně jako při mimořádných příležitostech.

''Jsme jí vděční, protože tady každý nacházíme stravu, která vyhovuje každé chuti, stravu vhodnou pro každou duši, která hledá, která žízní… tady každý dostane to co hledá upřímným srdcem. Někdo hledá útěchu, někdo uzdravení, někdo smysl života, někdo mír, někdo nový počátek, někdo hledá způsob jak jít dál přes všechny problémy a Maria k nám přichází a vede nás jasně a jistě. Tady nás její mateřská a Boží ruka všechny objímá, dodává odvahu a říká, že se máme spolehnout na Boží prozřetelnost a že tak věci půjdou dobrým směrem. Říká nám, abychom se odevzdali Boží vůli podle Jejího vzoru. Ona to konala dokonale a úplně''. Dále fra Božo zdůraznil, že když vyjadřujeme svoje modlitby a potřeby máme říkat: ať se mi stane podle Tvého slova, protože to je nejlepší  pro mne, pro nás i pro celý svět''.

''My věřící víme, že je nejlepší, když se s námi naplňuje Boží vůle, ne abychom my věřící něco dělali, ale aby se na nás plnila vůle Boží'', prohlásil fra Božo a vysvětloval, jak nás Panna Maria povzbuzuje abychom odvážně vstupovali do komunikace s Pánem.

''A my musíme udělat krok vpřed. My se musíme rozhodnout začít se modlit. My se musíme rozhodnout žít svátostným životem. I my se musíme postavit do řady před zpovědnicí. My jsme ti, kteří musí vykonat snad rozhodující krok s Boží pomocí, protože jsme svobodné bytosti. Jsme lidé se svobodnou vůlí, schopní vztahu a komunikace s Bohem. Panna Maria nás povzbuzuje, abychom byli odvážní a nebáli se. Není čas na to, abychom se báli. Není chvíle vhodná pro váhání. Toto je čas, který vyžaduje statečnost, rozhodnost, kdy se žádá od věřících, aby dovolili Bohu, aby působil v jejich životech. Toto je doba ve které nám Bůh skrze Marii ukazuje co se děje, když člověk dovolí, aby Bůh působil v jeho životě. Tehdy se věci dostávají na svoje správné místo, potom se události vyvíjejí tak jak mají'', prohlásil fra Božo a vysvětlil, že když dovolíme, aby Bůh působil v našem životě nebudeme sice zbavení problémů, starostí, nemocí, ale ve všem tom budeme cítit a zažívat Boží pomoc a vnímat šťastné řešení svých problémů.

(Přeloženo z medjugorje.hr)