V Medžugorji jsme oslavili Narození Panny Marie a Svatý kříž Kristův

12.09.2022 06:05

8. září Medžugorje slavnostně slavila narození Panny Marie. Pořádek mší svatých byl jako v neděli a večerní mešní slavnosti předsedal za velkého shromáždění veřících arcibiskup Aldo Cavalli, který přednesl svoji slavnostní promluvu. Tento italský arcibiskup, který byl v listopadu minulého roku papežem jmenován do služby apoštolského vizitátora se zvláštní úlohou pro Medžugorje, již promlouvá v chorvatském jazyce!

V neděli po svátku narození Panny Marie se v Medžugorji již tradičně mší svatou na Križevaci slaví svatý kříž Kristův. Ve velkém množství schromážděných poutníků letos převládali věřící z Polska. Mši svatou na oltáři kříže na Križevaci vedl nový medžugorský kaplan, fra Jure Barišić za koncelebrace mnoha dalších kněží.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Podávání svatého přijímání na Križevaci