V Medžugorji jsem poprvé v životě pocítil lásku Boží

06.03.2017 12:13

Alfred Hack z Německa na Setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center, modlitebních a charitativních skupin spojených s Medžugorjem přijíždí již sedm nebo osm roků. Poprvé se účastnil již 1994. roku, ale kvůli pracovním povinnostem se několik dalších roků se těchto setkání zúčastnit nemohl.

Pro Radiostanici „Mir” Medžugorje pan Hack řekl: „Od doby co mohu přijíždět, začal jsem si být vědom jak je to pro mne důležité, pro můj růst ve víře, pro můj život obecně. Každý rok získáváme nové poznatky od našich kněží, ale tady i všichni společně rosteme ve společenství. Za měsíc to bude 30 roků co jsem poprvé přijel do Medžugorje. Zde jsem poprvé v životě pocítil lásku Boží a tehdy víra z rozumu přešla do mého srdce. Ten zážitek víry v srdci pochází právě z mojí první mše, kterou jsem slavil v Medžugorji. Celou hodinu, jak dlouho trvala mše svatá, jsem proplakal, ale důvodem těch slzí nebyl smutek. Ty byly plodem radosti a  nepopsatelného pokoje, který jsem pocítil v srdci. To co jsem prožil v Medžugorji bylo opravdu něco mimořádného. Už jsem nepotřeboval hledat žádná znamení. Každý rok přijíždím několikrát a nemohu říci, kolikrát jsem už byl v Medžugorji, ale mohu říci, že to není dost na to kolik potřebuji milostí.”

O zážitcích poutníků, kteří s ním přijíždějí pan Alfred sděluje: „Je viditelné s jakou radostí se ti lidé vracejí domů, nakolik jsou posílení ve víře. Někteří z nich stále znovu přicházejí na naše setkání a do Medžugorje. Někteří přišli dvakrát, třikrát v životě, a s některými se bohužel už nikdy v životě nesetkám. Vždycky našim poutníkům připomínáme, že Medžugorje začnou žít teprve, když se vrítí domů, aby druzí v nich poznali lásku a mír, aby to všechno odnášeli do svých farností, svým kněžím a bližním”. (www.medjugorje.hr)