V Medžugorji byl promítán film o významné farníkovi

03.11.2016 16:57

V pondělí, 31. října, byl ve dvoraně „Ivana Pavla II“ (Jana Pavla II.) v Medžugorji přehrán dokumentárně-hraný film režiséra Jakova Sedlara Nisam se bojao umrijeti” (nebál jsem se zemřít) o vlastenecké misii Antona Kikaše z roku 1991.

Veliký počet medžugorských farníků, stejně jako těch z okolních míst, se zúčastnil promoce filmu o tomto úspěšném člověku, pravém vlastenci, filantropu, básníkovi a hrdinovi Vlastenecké války, který pochází z Bijakovići, a který již desetiletí žije v Torontu v Kanadě.

Ve filmu byly detailní záběry z vlastenecké misie z r. 1991, tj. pomoc na obranu chorvatského společenství Toronta MUP-u a Sboru národní gardy v Republice Chorvatské, jako i všechny detaily toho co pan Kikaš v té době prožil.

Film na chvíli vrátil do vzpomínek čas a události, kdy se nad Chorvatskem stahly temné oblaky agrese, ničení a dobývání částí chorvatského teritoria. Film je promítán kromě Medžugorje, také na Širokém Brijegu a v Mostaru. (obr. / slike)