Svědectví o uzdravení v Medžugorji

29.10.2016 13:13

Svědectví o uzdravení v Medžugorji

Nedávno byla v Medžugorji znovu na pouti Linda Christy z Kanady a při té příležitosti pro program radiostanice Mir” Medžugorje svědčila o svém uzdravení. Jak říká, byla v jednom období odkázaná na invalidní vozík, a celých 18 roků chodila s pomocí berlí.

V červnu roku 2010 se na kopci zjevení uzdravila na přímluvu Blahoslavené Panny Marie. Zdůrazňuje, že je jejím úkolem svědčit o vzkříšeném Ježíšovi, o uzdravení, o lásce a naději. Na druhé výročí svého uzdravení přinesla všechny svoje nálezy, diagnozy a další lékařskou dokumentaci a předala je Farnímu úřadu.

Linda vyprávěla: „O Medžugorji jsem mnoho nevěděla. Přišla jsem úplně náhodou, na invalidním vozíku. Neustále jsem trpěla veliké bolesti. Samotné cestování   trvalo 24 hodin a nebylo snadné. Odchod na místo zjevení byl velmi těžký, a lidé se mne od něj snažili  odvrátit. Samotný výstup trval několik hodin. Věděla jsem, že musím jít, že musím vystoupit vzhůru”, říká  Linda, která tvrdí, že právě na kopci zjevení se stal zázrak, tedy, že vstala z vozíku.

„Můj stav byl takový, že mne osmnáct roků musel můj muž oblékat, protože jsem nic nedokázala sama udělat. Dlužím Medžugorji a Královně míru svůj život, který je teď úplně jiný. Když sama mám zkušenosti s životem v nesnesitelných bolestech, rozhodla jsem se věnovat lidem, kteří trpí veliké bolesti. Vy jste tak požehnaní, když můžete žít v Medžugorji. Až se vrátím do Kanady, moje srdce zůstane v Medžugorji”, prohlašuje paní Linda Christy.