Uzdravení Silvie na Podbrdu

05.07.2021 12:33

Silvie Buso, dívka z Padovy, se uzdravila 2. června 2005 ve chvíli zjevení na Podbrdu.

V šestnácti letech, několik dnů po vysokých teplotách, pocítila, že nemůže chodit. Dosud není jasné o jakou nemoc se jednalo. Ona se modlila za druhé, kteří jsou na tom zdravotně hůře než ona :

"Vroucně jsem se modlila, aby mi Bůh na přímluvu Panny Marie dal sílu, abych přijala invalidní vozík, kterého jsem se velmi bála.

Kolem 22 hodiny zavládlo desetiminutové ticho. Pokorně jsem se modlila a přitom jsem uviděla veliké světlo, které bylo něžné a osvěžující... a silně na mne působilo. Jak skončilo zjevení zmizelo i to světlo. Poprvé po devíti měsících jsem pocítila svoje nohy. Propukla jsem v pláč a rozechvělým hlasem jsem řekla: "Uzdravila jsem se, chodím!"

Silvie dojemně říká: "Pro mne je největší milost, že jsem v Medžugorji nalezla víru a vyznala jak velikou lásku mají Ježíš a Maria ke každému z nás. S obrácením je to jako by Bůh v našem nitru zapálil oheň, který se stále sytí a udržuje modlitbou a eucharistií. Bez konce děkuji Bohu za tento nesmírný dar."

Ona uznává, že se všechny problémy nejlépe řeší modlitbou růžence. Tehdy se cítíme být pokojní a máme dobrou náladu. Je zapotřebí mít úplnou důvěru v Boha, který všechno vede. Nejdůležitější a nejkrásnější v životě je pocítit Mariinu a Ježíšovu lásku a  žít v ní.