Uzdravení chorvatské dívky Leonardy

04.09.2021 16:49

Pán svojí moudrostí a láskou léčil i naše duše od záhuby.

Na adresu portálu medjugorje-info.com přišlo další svědectví o zázračném  uzdravení. Když se tato rodina odevzdala do Božích rukou, přišla milost v jakou ani nedoufali. 

 

Buď pochválen Ježíš a Maria !

Jak říká text známé chorvatské písně: "Láska s nebe sestoupila, aby mne od smrti vykoupila…"

Přátelé, když Leonarda, naše starší dcera v lednu onemocněla sinusem, tak to postupovalo tak rychle, že nemohla chodit do školy. Já jsem byl v terénu, a manželka vozila Leonardu k specialistům do Makarské. Ten provedl punkci sinusu a tvrdil, že by nemoc měla skončit, ale ona neskončila. Znovu ji manželka vodila k specialistům na alergické onemocnění sinusu, ale bez úspěchu. 

Vrátil jsem se z terénu a při rodinné modlitbě, když jsme se modlili ve Jménu Ježíšově, nemoc znatelně ustoupila. Po dvou týdnech jsem se opět vrátil domů, modlili jsme se ve Jménu Ježíšově a Duch Svatý působil na manželku tak silně, že jí slzy, které léčí duši, samy stékaly po tvářích. Leonardu obdaroval darem řeči v jazycích. Nemoc polevovala a opět zesilovala. Modlili jsme se, padali, ale Pán nás pozvedal.

Manželka odvedla Leonardu k jedné Bohuzasvěcené osobě, kde Boží milost odhalila, že příčinou nemoci je kletba, kterou vyslovila osoba z našeho blízkého příbuzenství. Ten boj trvá již šest měsíců. Leonardě její osobní modlitba k Pánu dávala sílu, aby dokončila zkoušky ve škole. To pro ní bylo dost těžké období.

Manželka, Leonarda a Marina se rozhodly jít pěšky do Medžugorje na 40té výročí, Pán jí odňal nemoc. Další den se nemoc zase vrátila. Začali jsme si být vědomi, že nikdo jiný než Ježíš ten problém řešit nemůže. 9.července 2021 jsme se modlili před sochou Matky Boží v Medžugorji na kopci zjevení a odevzdali jsme všechno do Božích rukou. Leonarda pocítila silné teplo v nohou. Nemoc prostě skončila. Ve farnosti svatého Eliáše v Metkoviči, hned po Leonardině uzdravení, na duchovní obnově obdaroval Pán Marinu darem modlitby v jazycích, a srdce mojí manželky se dotkl zvláštním způsobem - svým melemem jí léčil určité rány. Situace, kterou jsme považovali za tragickou je ve skutečnosti Boží milostí, jestli dovolíme, aby Pán ne jen fyzicky uzdravil Leonardu, ale svojí moudrostí a láskou léčil i naše duše od zkázy.

Chci vám, přátelé na konec říci, že my nejsme žádní zvlášť velcí věřící, mnohem více bychom se měli otevírat Pánu, a pak nás On i s našimi slabostmi bude mít rád. Když padám, vzývám Marii, která je vždycky tady a pomáhá.