Úvodní slova fra Miljenka Stojiće ze mše svaté 10.2.2022

11.02.2022 13:22

 

Drazí bratři a sestry,

 žijeme v takovém světě v jakém žijeme. Někdo říká, že dříve bylo lépe, druhý zase, že očekává jiné časy a někdo zase žije plností života bez ohledu na okolní události. Doufám, že my patříme mezi ně. My jsme nikdy neměli a ani nikdy nebude mít lepší časy. Žijeme teď a tady a musíme vydávat ze sebe všechno nejlepší, abychom uspěli v tomto životě.

----------------------------

Západní kultura ke které patříme, někde tak v 18. století prohlásila, že člověku stačí jeho rozum a s jeho pomocí se může zbavit bídy, pověr a všeho toho špatného. A v tom pokračuje dodnes. Celé to hnutí prohlásila osvícenectvím. Ale člověk, bohužel, osvícený není. Zapadli jsme do husté temnoty. Stalo se to proto, že jsme Boha nechali stranou. A On je jediné pravé světlo. Jedině ruku v ruce s Ním můžeme na tomto světě řešit všechny svoje potíže, abychom osvobození mohli jednoho dne předstoupit před Jeho tvář a vejít do věčného světla. Vezměme si tohle k srdci, osvoboďme se špatných vlivů a závěrů. Odložme věškerý hřích a každou chybu a přiviňme k sobě každé Boží slovo, jak to dělal blahoslavený (chorvatský) kardinál Aloisij Stepinac, jehož památku si dnes připomínáme. BUDE BRZY KANONIZOVANÝ, PROTOŽE BYL UZNÁN ZÁZRAK, KTERÝ SE STAL NA JEHO PŘÍMLUVU!