Uvítání nového roku v Medžugorji

14.01.2015 21:31

V Medžugorji v modlitbách a písních uvítali příchod roku 2015 kromě farníků i tisíce poutníků z celého světa. Byly to skupiny z Polska, Ukrajiny, Francie, Koreje, USA, Irska, Česka, Slovenska, Rumunska, Rakouska, Španělska, Libanonu, Itálie a Německa. Spolu s nimi se na modlitbu sjelo i množství mladých z Chorvatska a Bosny a Hercegoviny. 

Děkovnou mši svatou za 2014. rok, 31. prosince v 18 hodin, vedl fra Ivan Landeka, za koncelebrace s 60 kněžími. Bylo to poděkování za vše dobré, co Pán v tomto roce skrze Královnu míru udělil této farnosti. Hodinu před mší byla modlitba růžence, který se předmodloval fra Josip Marija Katalinić. 

Po mši sv. členové komunity Cenacolo předvedli v prostoru před kostelem představení Živé jesličky. 

Modlitební očekávání nového roku začalo adorací ve 22 hodin, kterou vedl fra Stanko Ćosić. A mši svaté, která byla slavena na přechodu ze starého do nového roku předsedal medžugorský farář fra Marinko Šakota. 

Kostel sv. Jakova, prostor kolem kostela, před vnějším oltářem i velká Dvorana Jana Pavla II. byly naplněné množstvím lidu, který se radostně modlil a oslavoval Boha. Celý program v přímém přenosu vysílala i radiostanice Mir Medžugorje. 


(přeloženo z webových stránek farnosti Medžugorje, mírně poupraveno)