Uvítání nového, 2016 roku v Medžugorji

06.01.2016 21:27
(www.medjugorje.hr)

V Medžugorji v modlitbách a písních přivítali nový 2016. rok, kromě farníků i tisíce poutníků z celého světa. Byly to skupiny z Německa, Rakouska, Slovinska, Ukrajiny, Koreje, USA, Česka, Francie, Polska, Itálie, Španělska, Maďarska a Slovenska. Kromě jich se na modlitby shromáždilo i mnoho mladých z Chorvatska a Bosny a Hercegoviny.  

Večerní děkovné mši svaté za rok 2015, ve čtvrtek 31. prosince, v medžugorském farním kostele v 18 hodin předsedal fra Dragan Ružić, v koncelebraci s 42 kněžími. Bylo to poděkování za vše dobré, co Pán v tomto roce skrze Pannu Marii, Královnu míru, udělil medžugorské farnosti. Hodinu před mší svatou začala modlitba růžence, kterou vedl fra Dragan Bolčić. Po mši sv., členové společenství Cenacolo v prostoru před kostelem předvedli vánoční představení  "Živé jesličky". 

Modlitební uvítání nového roku bylo zahájeno bděním ve 22 hodin, které vedl fra Stanko Ćosić. A mši svatou, která byla slavena v čase přechodu ze starého do nového roku, vedl fra Vjeko Milićević za koncelebrace více než 80 kněží. 

Kostel sv. Jakova, prostor kolem kostela a před vnějším oltářem a též velká dvorana byly naplněny množstvím lidu,  který se radostně modlil a slavil Boha.

Celý program naživo přenášela i radiostanice „Mir” Medžugorje. 

Vítání nového roku ve farnosti Medžugorje zavedl roku 1988 zesnulý fra Slavko Barbarić. Od té doby, je každým rokem stále větší počet poutníků, kteří se rozhodují uvítat nový rok jiným způsobem, v modlitbě a v oslavování Pána.