Postupně budeme uvádět části programu Čínského kongresu o plodech Medžugorje: Svědectví Anthonyho Mana

05.11.2021 10:04

 

Já jsem Anthony Man. Žiji v Torontu. O Medžugorji jsem neslyšel do roku 2004, kdy jsem odejel na pouť s naším farářem. Postupně jsem se dozvídal o Medžugorji stále více. Během poutě jsem se cítil jako doma: cítil jsem klid a mír.

Když jsem se vrátil do Toronta, farníci navrhovali, aby se takováto pouť konala každý rok. To se nám opravdu daří s pomocí Panny Marie, naší matky. Už 15 roků jezdíme každým rokem na pouť do Medžugorje. Každá zorganizovaná pouť mne vedla blíže k Marii dokonce i nejtriviálnějšími drobnostmi, jako například, nedostatek teplé vody na pensionu nebo poranění starých poutníků, kteří se rychle zotavili a opět postavili na nohy. Každá překážka se snadno řeší. Pochopil jsem, že to nezávisí na mých schopnostech, ale na modlitbách poutní skupiny. Šest měsíců před poutí se pravidelně duchovně připravujeme,  každý den se modlíme a čteme doma Bibli. Síla modlitby ve skupině působí, že naše poutě jsou velmi harmonické.

Po návratu z mé první poutě, jsem začal chodit každé ráno na mši svatou. Postupně se můj život měnil. To bylo nejlépe vidět na mém denním pořádku. Modlil jsem se růženec před ranní mší a po večeři jsem se znovu modlil růženec se svojí rodinou. Býval jsem úporný a nervozní člověk, ale naučil jsem se svěřovat se matce Marii jako dítě svojí matce.

V životě jsem prožil několik operací. Před každým odchodem do nemocnice jsem se modlil růženec, což mě zklidňovalo a já se dokázal vyrovnat s operací.

Jsem schopný přijmout jakoukoli práci ve farnosti, např. Jsem se během pandemie zúčastňoval desinfekce všech židlí a společných místností. Síla modlitby ze mne smazala všechen strach a hrdost, a naopak jsem získal mír a pokoj v srdci.

V minulém roce byly všechny kostely zavřené kvůli pandemii. Jednoho dne mi zavolal Alfred. Měl návrh, abychom zorganizovali on-line modlitební schůzku. Zorganizovali jsme to za 2 dny a teď máme týdenní modlitební setkání prostřednictvím Zoomu. Kromě modlitby za ukončení pandemie, se modlíme za Církev, přátele a různé jednotlivce. Náš duchovní vůdce se k nám připojil po internetu z Indie. On čte Bibli a má kázání. Mezi účastníky jsou i přátelé z Kanady, USA a Hong Kongu. I když je časový rozdíl vzhledem  k různým časovým pásmům, všichni se rádi účastníme tohoto modlitebního setkání na Zoomu. Nemyslím na počet účastníků, kteří se připojují, protože vím, že matka Maria pozve všechny svoje děti, aby se připojovaly. Chápu, že nemusíme podrobně plánovat svůj život. Všechno co máme dělat je modlit se a žít podle 5ti medžugorských kamenů, védst prostý a skromný život. Pevně věřím, že je nám Maria nablízku a Boží mír je tu stále.

Žiji v Torontu jako, když jsem v Medžugorji. O svoje zážitky z Medžugorje se dělím s druhými a zvu je, aby přijeli do Medžugorje až pro ně bude pravý čas. Také je seznamuji s medžugorskými web stránkami.

Všechno je tak prosté a obyčejné. Všichni víte, že se neumím dobře vyjadřovat, a toto dělám pod vedením matky Marie.

Díky Ti, Maria. Bože, díky Ti!