Uvádíme plný text zprávy vatikánské komise pro Medžugorje ( 1. část )

22.05.2017 22:22

Třináct z 15 členů vatikánské komise pod vedením kardinála Camilla Ruiniho, kteří zkoumají zjevení v Medžgorji, věří v nadpřirozenou povahu prvních sedmi údajných zjevení, píše Vaticaninsider.
Komise rozlišuje počátek fenomenu (od 24. června do 3. července 1981) a následujících 50 000 zjevení, která se od té doby údajně udála. Jedním z důvodů je, že děti na počátku prohlásily, že zjevení skončí. Komise zaznamenala velmi jasný rozdíl mezi počátky fenomenu a jeho dalším rozvojem, a tudíž rozhodla pro dvojí hlasování o dvou různých fázích:

 

První: sedmero vizionářů zažilo zjevení mezi 24. červnem až 3. červencem 1981,

a dále vše co se stalo později.

 

Členové a odborníci hlasovali 13 hlasy pro uznání nadpřirozené povahy prvních zjevení. Jeden člen hlasoval proti, a jeden odborník se zdržel hlasování. Výbor tvrdí, že sedmero mladých vizionářů je v psychicky dobrém stavu, dále, že byli zjeveními překvapeni, že nic z toho co viděli nebylo pod vlivem františkánů z farnosti nebo jakýchkoli jiných subjektů. Kladli odpor, když měli vyprávět co se stalo přes zajetí i hrozbu smrtí ze  strany policie. Komise také odmítla i předpoklad, že jsou zjevení démonského původu.

/medjugorje-info.com/