Uskutečnilo se setkání organizátorů poutí do Medžugorje

26.03.2023 08:24

V Medžudorji se v březnu 2023 konala Mezinárodní duchovní obnova pro organizátory poutí, vedoucích mírových centar, modlitebních a charitních skupin souvisejících s Medžugorjem. Konala se již po 28té.  

Téma tohoto setkání bylo stejné jako pro všechny ostatní letošní duchovní obnovy v Medžugorji: ”Hle matka moje a bratří moji!” (Mt 12, 49) Ve škole Panny Marie.

Na této duchovní obnově se setkalo více než 200 účastníků z Nového Zélandu, USA, Irska, Anglie, Belgie, Francie, Itálie, Německa, Rakouska, Švýcarska, Slovinska, Maďarska, Mexika, Argentiny, Španělska, Slovenska, Česka ( letos bylo 10 účastníků z ČR ), Polska, Ukrajiny, Ruska, Litvy, Libanonu, Brazílie, Chorvatska a Bosny-Hercegoviny.

Přednášející byl medžugorský farář fra Zvonimir Pavičić, který předsedal mši svaté prvního dne této duchovní obnovy. Ve svém kázání uvedl, že celé Postní období jsou připomínána Ježíšova poučná slova o půstu, o modlitbě, o skutcích bratrské lásky”. Hovořil o evangelijním úryvku o odpuštění: ''Odkládáme všechno co nám brání v tom, abychom svůj život zcela odevzdali Bohu a přijímali všechno co nám Bůh předkládá, co nám dává. Tak bývá Svatopostní období časem proměny – od popela Popeleční středy až k plameni Vzkříšení, od smrti hříchu k životu, který máme silou Kristova vzkříšení. Ať nám na té cestě proměnění pomůže přímluva Blahoslavené Panny Marie, Královny míru'' řekl fra Zvonimir Pavičić.

Účastníky duchovní obnovy oslovil i řiditel Informačního centra Mir Medžugorje, Vedran Vidović, a kromě přednášek fra Zvonimira Pavičiće, poslouchali i provinciála Hercegovské františkánské provincie, fra Jozu Grbeše. Ten účastníky vyzval, aby byli apoštoly: ''Mnozí lidé změnili svůj život v Medžugorji, nadchlo je to setkání s Božským, změnili život jak svátostný tak rodinný, osobní tak duchovní… Poslyšte jestli 12 lidí mohlo proměnit svět před 2000 roky, proč bychom nemohli i my. Jestli přijde do Medžugorje 12 lidí – 12 000, 12 000 000, oni mohou změnit všechno. Jdeme na to!'', řekl fra Jozo Grbeš.

Účastníci této duchovní obnovy se kromě přednášek a večerního modlitebního programu účastnili také každodenně adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí a modliteb na Križevaci a Kopci zjevení.

Poslední den duchovní obnovy předsedal mši svaté pro účastníky semináře apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, arcibiskup Aldo Cavalli, který kromě jiného řekl: ''Medžugorje je místo milosti a víry, místo modlitby, místo obrácení, místo osobní svobody při odpovědi Pánu. Toto místo je místo kontemplace“.

Následující duchovní obnova je 26. Mezinárodní setkání kněží. Koná se od 3. do 7. července 2023.

(Přeloženo z oficiálních web stránek medžugorské farnosti, medjugorje.hr)