V Medžugorji se uskutečnila slavnost Prvního svatého přijímání

21.06.2020 22:33

Letos bylo nutné posunout pravidelný květnový termín Prvního svatého přijímání kvůli mimořádné situaci s koronavirusem. Náhradní termín byl stanoven na neděli 21. června. Dočkali jsme se. Zástup krásných, oduševnělých dětí z medžugorské farnosti se seřadil před Dvoranou Jana Pavla II., kde při zvláštní mši svaté prvně v životě tito mladí křesťané přijali Krista Eucharistického. (Farní kostel sv. Jakova je opravován.)

Mši svaté předsedal a první svaté přijímání podával nejmladší medžugorský kaplan, fra Zvonimir Pavičić, který za pomoci katechetek děti na tuto významnou životní událost připravoval.

V rodině známé slovenské tlumočnice Olgy Merkovićové měli zvláštní důvod k radosti. K svatému přijímání dnes přistoupila hned dvě z jejích vnoučat.

Podívejte se na vybrané fotografie. 

(vnuk paní Olgy vpředu uprostřed)