Uskutečnila se letošní Duchovní obnova za život v Medžugorji

16.06.2019 15:30

 

V Medžugorji se od 29. května do 1. června konala duchovní obnova pro život, které se účastnilo více než 150 lidí ze 13 zemí světa.

Téma této letošní duchovní obnovy, jako i všech ostatních tohoto roku, bylo Ve škole Panny Marie „Pojď za mnou!“ (Mk 10, 21).

První den přednášek uvítal „doma – v Medžugorji, u naší Matky, Královny míru''  medžugorský farář, fra Marinko Šakota, a dále čtyřdenní duchovní obnovu vedl fra Stanko Mabić, vychovatel mladých františkánů.

Druhý den byla na programu duchovní obnovy Křížová cesta na Križevaci, a třetí den začal modlitbou Růžence na Kopci zjevení v sedm hodin ráno. Tichá adorace před vystavenou  Nejsvětější svátostí byla v poledne a potom opět přednáška a účast na večerním modlitebním programu v kostele sv. Jakova v Medžugorji. Duchovní obnova skončila v sobotu mší svatou, a před tím byla přednáška a účastníci měli možnost se podělit o zkušenosti.