Uskutečnil se 27. pochod míru

26.06.2018 00:59

Na Slavnost narození sv. Jana Křtitele a na vigilii 37. výročí zjevení, jako i po všechny předcházející roky od r. 1992., se konal  mezinárodní Pochod míru od františkánského kláštera na Humci v Ljubuškách do medžugorského farního kostela sv. Jakova.

Pochod byl zahájen modlitbou a požehnáním poutníků před poutním místem sv. Antonína kolem 6 hodin ráno. Poutníky na Pochod míru vhodným slovy vypravil gvardián kláštera, fra Dario Dodig. Množství poutníků z celého světa, spolu s farníky farnosti Medžugorje, vedení fra Marinkem Šakotou, farářem a dalšími kněžími a řeholníky, po téměř čtyřech hodinách pěšího putování za křížem, za modlitby a zpěvu, došli před medžugorský kostel. Pochod byl zakončen požehnáním Nejsvětější svátostí.