Upozorňujeme na nejbližší poutní termíny do Medžugorje

10.04.2022 23:03

20.4.- 27.4. (8 dnů) Neděle Božího Milosrdenství, nové poselství, celonoční adorace

---------

30.4.- 10.5. (11 dnů) sv. Josefa Dělníka, Panny Marie Prostřednice všech milostí

4.5. - 10.5. (7 dnů)  Panny Marie Prostřednice všech milostí - doprava autobusem!

12.5. - 16.5. (5 dnů) Fatimský den

28.5. - 6.6. (10 dnů) Navštívení Panny Marie, Seslání Ducha Svatého