Ukrajinci, Rusové a Litevci na semináři v Medžugorji

15.11.2015 10:21

Nedávno se v Medžugorji, v Domus Pacis, (Domě míru) konal seminář půstu, modlitby a ticha pro poutníky z Ukrajiny, Ruska a Litvy. 

/Bylo to hned další týden po tomtéž semináři pro Čechy. / 

Jedna účastnice na konci semináře zdůraznila, že je v Medžugorji po páté. O svých zkušenostech z Medžugorje řekla: „Již 15 roků přijíždím do Medžugorje a chci i dále přicházet. Myslím, že do Medžugorje lidé putují, protože se chtějí modlit, postit, chodit na medžugorské kopce. Pro nás starší je toto všechno i oběť. Panna Maria nás všechny chce přivést k Ježíšovi a zachránit nás. Veliký je dar, že jsme se v naší modlitební skupině začali modlit čtyři růžence každý den a zvu vás, abyste se i vy zapojili do naší modlitby. Moje srdce je vděčné za každého člena našeho modlitebního společenství”.