Účastníci poutě invalidů se představovali

14.06.2015 16:13

V pořadí již čtvrtá pouť osob s invaliditou začala v Medžugorji ve čtvrtek, 11. června večerní mší svatou, které na vnějším oltáři kostela sv. Jakova předsedal fra Marinko Šakota, koordinátor poutě za koncelebrace 44 kněží. Organizátorem je sdružení „Susret“  z Čitluku, ve spolupráci s medžugorským farním úřadem a Majčiným selem. Pouť se koná pod heslem „Ve škole Mariině”, a letos se na ni shromáždilo asi 1500 účastníků z Litvy, Ukrajiny, Polska, Slovinska, Slovenska, USA, Itálie a Bosny a Hercegoviny a Chorvatska. K tomuto počtu je třeba přidat ještě i 200 účastníků z okolí, kteří přicházejí na tento program a po večerní mši svaté se vracejí do svých domovů.

V pátek dopoledne poutníky uvítal fra Marinko Šakota, Jasminka Vasilj, předsedkyně sdružení "Susret" a jménem "Majčina sela" Paula Tomić. Potom následovalo představování účastníků, společenství a sdružení. Fra Marinko v úvodu řekl: „Zahájili jsme naši pouť. Mohu říci, že jsme zde, abychom byli poruce,  ve službě, osobám s invaliditou.  Učíme se od vás, drazí přátelé. Mnoho toho se můžeme naučit při setkání s vámi”.

Jednotlivé skupiny se představovaly. Toto bylo řečeno o poutnících z Ukrajiny:  „V loni připutoval jen jeden autobus z Ukrajiny, tohoto roku dokonce tři, a to vše díky dobrým lidem. Na konkrétních skutcích jsme viděli, že láska a dobro existuje. Vracejíc se domů jsme byli obnoveni v duchu. Probudili jsme v sobě víru a naději. Získali jsme sílu nosit a přijímat kříže, rozhodli jsme se modlit se a žít evangelium. Dnes jsme zde z různých částí Ukrajiny. Mezi námi jsou i ti, kteří žijí blízko oblastí, kde se válčí. Přišli jsme prosit Královnu míru o mír v naší zemi, o mír pro nás všechny. Prosíme vás, abyste i na nás pamatovali v modlitbách“, říkají poutníci z Ukrajiny.

Jsou zde i členové Družstva invalidů s cerebrální a dětskou paralýzou a ostatních invalidů z Čakovce, kteří se této poutě účastnili podruhé. „Naše društvo se skládá z 600 členů, ale přijelo nás teď jen 50. Minule jsme po pouti byli přešťastní a naplnili jsme se vírou. Doufáme, že tomu tak bude i letos. Modlíme se za naše hostitele. Řekla předsedkyně družstva Miljenka Radović.