Učastníci festivalu mládeže vyprávějí

07.08.2015 14:49
Festivalu mladých se zúčastnila i sestra Maria Giuliani z Brazílie. O svých dojmech řekla: „Jsem v Medžugorji poprvé a moc se mi tu líbí. Jinak pocházím z Brazílie a patřím k jedné mariánské řeholní kongregaci. Před dvěmi měsíci jsem přijela do Itálie a chtěla jsem navštívit tuto oázu Panny Marie. Přijela jsem s mladými z Itálie a se svými spolusestrami. Můj zážitek tohoto místa míru stále ještě pokračuje, ale věřím, že je to mimořádný okamžik v mém životě, protože je cítit silnou přítomnost míru. Proto upřímně děkuji Bohu, že dnes mohu být tu, cítím Jeho přítomnost, a je to pro mne příležitost, abych Mu odevzdala svoje srdce, aby zůstal stále se mnou a stále mne provázel“.

Je tu i Barbara Mlynářová, ze Slovenska. V Medžugorji je již po deváté: „Po páté jsem na Mladifestu, ale poprvé jsem tu s celou rodinou. Nás je sedm, tedy je nás pět dětí. A je pro nás překrásné, že jsme tu spolu. Když jsem sem přijela poprvé v 21 letech, chtěla jsem, aby přijela i moje rodina, ale nebylo to možné z finančních důvodů. Pro mne je toto požehnání. Je to místo míru a modlitby. Všichni hledáme lásku. Naše rodina je naše modlitební společenství, a pro rodinu je důležité, aby prožívala společenství“.

 

Aktuality

Pozvánka na společnou mariánskou modlitbu v Praze

29.02.2024 12:58
Napsala organizátorka založené nové pražské sekce Fatimského apoštolátu v Praze. Tohle je literární perla (poznámka redakce) HLE, VŠECHNO TVOŘÍM NOVÉ Netuším, jak mocně zadul vítr do mých myšlenek, zda to byl severák či jižní vánek, ale pevně věřím, že Ten, kterému se vzdává chvála od východu...

Kázání biskupa Košića v Medžugorji 25.2.2024

29.02.2024 12:03
( Na fotografii vlevo medžugorský farář, fra Zvonimir Pavičić, biskup Vlado Košić a v pravo pod křížem apoštolský vizitátor, Aldo Cavalli ) Drazí bratři a sestry, v Božím slově této neděle se mluví o setkání s Bohem, ke kterému docházelo a i dnes dochází často na posvátných horách....

O spravedlnosti Boží a lidské

27.02.2024 15:14
Proti Bohu byla vznešena vážná obžaloba. Je prý nespravedlivý... Prorok Ezechiel, jak jsme v biblickém čtení slyšeli, přináší tuto konstataci, kterou Bůh lidu komentuje: Slyším, dome Izraelův, že moje cesty nejsou spravedlivé. Nejsou-li vaše cesty nespravedlivé? Jedná se o chvíli ve které...

Poselství Panny Marie z Medžugorje z 25. 2. 2024

25.02.2024 19:38
„Drahé děti! Modlete se a obnovte svá srdce, aby dobro, které jste zasely zrodilo plod radosti a jednoty s Bohem. Plevel zachvátil mnohá srdce a stala se neplodná, proto vy, dítka, buďte světlo, láska a moje vztažené ruce v tomto světě, který žízní po Bohu, který je láska. Děkuji vám, že...

Rodina a média

24.02.2024 16:44
Téma první postní katecheze Prožíváme Svatopostní období, čas zvláštní čtyřicetidenní duchovní přípravy na největší křesťanský svátek Vzkříšení. Proto medžugorští františkáni i letos konají každou středu katecheze na různá témata. Zde uvádíme obsah první z nich, kterou připravil medžugorský farní...

Zamyšlení nad lednovým poselstvím / BUDOUCNOST s modlitbou je NOVÁ PŘÍLEŽITOST

22.02.2024 16:37
Panna Maria ve svém poselství z ledna 2024 řekla jen jednu větu (kromě obvyklého pozdravu – Drahé děti!) a v té jediné větě dokonce dvakrát uvádí slovo čas: „Drahé děti! Ať tento čas bude časem modlitby.“ 25. 1. 2024 BŮH VOLÁ I NÁS A TEĎ Jsme na počátku dalšího chronologického roku ve kterém už...

Řešíte již otázku kam s dětmi o prázdninách?

19.02.2024 22:53
Plánujete pouť s dětmi do Medžugorje a k moři? Přišla nabídka s žádostí o zveřejnění. Již tradičně pořádá tuto pouť Míla z Vlašimi. V autobuse ještě hodně místa. Můžete se přidat. Moře + Medjugorie 30. 6. – 9. 7. 2024 PROGRAM - doprovod kněze po celou dobu. 30.6. Odjezd v 16:00 z Vlašimi ...

Uvědomme si, Matka Boží je stále ještě s námi!

17.02.2024 21:43
Já jsem s vámi!  To jsou slova Panny Marie, která dříve často opakovala. Jsou tak prostá, že je možné si jich ani nepovšimnout. Když je člověk bere jako samozřejmá, „známá“, navykne si na ně. A každý návyk v sobě skrývá nebezpečí, že se zůstane jen u povrchnosti a ztrácí se cit pro...

Svědectví o duchovním povolání dvou sourozenců

17.02.2024 16:02
Pro biskupa Williama Byrnea z Springfieldu a pro jeho sestru Dede Byrne, byly každodenní projevy úcty jeho rodičů k eucharistii povzbuzením k přijetí povolání do zasvěceného života. “Oba rodiče chodili denně na mši ”, vyprávěla sestra Dede za EWTN News ve Washingtonu, rozhovor přenášela i CNA. “Můj...

IT konference se koná v Medžugorji od 7.- 10. 3.

15.02.2024 21:12
Povzbuzeni papežovými slovy: „Je zapotřebí, aby se poslání Církve přizpůsobilo času a aby využívalo současné prostředky, které nám technika dává k dispozici“,  zveme na IT konferenci profesionální technology, kteří svoje odborné znalosti a schopnosti chtějí využít na projekty v nichž se...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>