Učastníci festivalu mládeže vyprávějí

07.08.2015 14:49
Festivalu mladých se zúčastnila i sestra Maria Giuliani z Brazílie. O svých dojmech řekla: „Jsem v Medžugorji poprvé a moc se mi tu líbí. Jinak pocházím z Brazílie a patřím k jedné mariánské řeholní kongregaci. Před dvěmi měsíci jsem přijela do Itálie a chtěla jsem navštívit tuto oázu Panny Marie. Přijela jsem s mladými z Itálie a se svými spolusestrami. Můj zážitek tohoto místa míru stále ještě pokračuje, ale věřím, že je to mimořádný okamžik v mém životě, protože je cítit silnou přítomnost míru. Proto upřímně děkuji Bohu, že dnes mohu být tu, cítím Jeho přítomnost, a je to pro mne příležitost, abych Mu odevzdala svoje srdce, aby zůstal stále se mnou a stále mne provázel“.

Je tu i Barbara Mlynářová, ze Slovenska. V Medžugorji je již po deváté: „Po páté jsem na Mladifestu, ale poprvé jsem tu s celou rodinou. Nás je sedm, tedy je nás pět dětí. A je pro nás překrásné, že jsme tu spolu. Když jsem sem přijela poprvé v 21 letech, chtěla jsem, aby přijela i moje rodina, ale nebylo to možné z finančních důvodů. Pro mne je toto požehnání. Je to místo míru a modlitby. Všichni hledáme lásku. Naše rodina je naše modlitební společenství, a pro rodinu je důležité, aby prožívala společenství“.

 

Aktuality

Ve svátek sv. Václava křížová cesta za Mír

28.09.2022 14:25
Dnes dopoledne jsme se s naší malou poutní skupinou věnovali modlitbě křížové cesty na Križevaci. Modlitební úmysl byl vybrán za mír. K tomu byly dva zvláštní důvody. Svátek svatého Václava - mučedníka, knížete českého a hlavního patrona českého národa, který chtěl mezistátní problémy řešit mírovou...

V Medžugorji byli na pouti opět poutníci ze vzdálené Uruguaye

26.09.2022 12:40
Od 7. – 18. září 2022 byly v Medžugorji na pouti 73 osoby z Uruguaye se svým duchovním doprovodem paterem Marcelem Marcianem. Pouť organizovalo Mírové centrum v Uruguayi.  Poutníci pobyli v Medžugorji jedenáct dní. Jejich pouť byla malou duchovní obnovou pro všechny. Denně měli bohatý program....

Poselství Panny Marie z 25.září 2022

25.09.2022 21:09
„Drahé děti! Modlete se, aby vás Duch Svatý osvítil, abyste byly radostnými hledači Boha a svědky lásky bez hranic. Já jsem s vámi, dítka, znovu vás všechny vyzývám: vzchopte se a svědčte o dobrých skutcích, které Bůh ve vás a skrze vás koná. Buďte radostní v Bohu. Čiňte dobro bližnímu, aby...

Zakladatel Mary's Meals Magnus MacFarlane-Barrow prosí o modlitby za lid Etiopie

21.09.2022 15:18
Pouť rodiny Mary's Meals v Medžugorji Od roku 2017 konají členové rodiny Mary's Meals (Mariiných jídel) pravidelně každým rokem děkovné modlitební setkání v Medžugorji ve kterém jsou kořeny této dobročinné organizace. Tak je tomu i letos. Mary's Meals vybízejí, aby se všichni, kteří chtějí,...

Fra Jozo Zovko, který byl farářem v Medžugorji v době začátku mariánských zjevení, dostal mimořádné pozvání

19.09.2022 16:45
Je všeobecně známo, že ukrajinští katoličtí i řeckokatoličtí biskupové, od počátku agrese Ruska na jejich zem, zvali papeže Františka na návštěvu Ukrajiny. K tomu pozvání se připojil i ukrajinský prezident Volodimir Zelenski. Papež, který již vícekrát odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu,...

Růženec je důležitý

13.09.2022 17:59
Mnoho lidí pochybuje o Bohu, protože nevěra druhých podlamuje jejich víru a bere jim jistotu. Ale je cesta k hluboké víře. Maria světu přinesla Ježíše, Ona ho přinese i k tobě jestli jí budeš prosit. Od doby co se modlím růženec, je ze mne úplně jiný člověk. Dříve jsem pochybovala o existenci Boží,...

Na svátek Narození Panny Marie byla na Filipínách posvěcena replika medžugorského farního kostela

13.09.2022 14:01
Blahoslavená Panna Maria je považována také za patronku Filipín. Tamější věřící ji prokazují svojí oddanost také vystavěním nového kostela. Informovali nás také, že ve Filipinách nejrychleji vzrůstá úcta k Panně Marii Medžugorské. Z toho důvodu byla na Filipinách vystavěna replika medžugorského...

V Medžugorji jsme oslavili Narození Panny Marie a Svatý kříž Kristův

12.09.2022 06:05
8. září Medžugorje slavnostně slavila narození Panny Marie. Pořádek mší svatých byl jako v neděli a večerní mešní slavnosti předsedal za velkého shromáždění veřících arcibiskup Aldo Cavalli, který přednesl svoji slavnostní promluvu. Tento italský arcibiskup, který byl v listopadu minulého roku...

Medžugorská statistika

07.09.2022 06:31
Počet podaných svatých přijímání: 325 000 Počet koncelebrujících kněží: 7431 (239 denně)  

Provinciál Hercegovinské františkánské provincie, fra Jozo Grbeš k mladým na Mladifestu

06.09.2022 21:57
Jako pravidelně každý večer při večerním modlitebním programu se podle přání Panny Marie shromáždění modlí růženec a následuje mše svatá. Tak tomu bylo i při letošním Mezinárodním festivalu mládeže. 3. srpna předsedal mši svaté  provinciál Hercegovinské františkánské provincie, fra Jozo Grbeš...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>