Učastníci festivalu mládeže vyprávějí

07.08.2015 14:49
Festivalu mladých se zúčastnila i sestra Maria Giuliani z Brazílie. O svých dojmech řekla: „Jsem v Medžugorji poprvé a moc se mi tu líbí. Jinak pocházím z Brazílie a patřím k jedné mariánské řeholní kongregaci. Před dvěmi měsíci jsem přijela do Itálie a chtěla jsem navštívit tuto oázu Panny Marie. Přijela jsem s mladými z Itálie a se svými spolusestrami. Můj zážitek tohoto místa míru stále ještě pokračuje, ale věřím, že je to mimořádný okamžik v mém životě, protože je cítit silnou přítomnost míru. Proto upřímně děkuji Bohu, že dnes mohu být tu, cítím Jeho přítomnost, a je to pro mne příležitost, abych Mu odevzdala svoje srdce, aby zůstal stále se mnou a stále mne provázel“.

Je tu i Barbara Mlynářová, ze Slovenska. V Medžugorji je již po deváté: „Po páté jsem na Mladifestu, ale poprvé jsem tu s celou rodinou. Nás je sedm, tedy je nás pět dětí. A je pro nás překrásné, že jsme tu spolu. Když jsem sem přijela poprvé v 21 letech, chtěla jsem, aby přijela i moje rodina, ale nebylo to možné z finančních důvodů. Pro mne je toto požehnání. Je to místo míru a modlitby. Všichni hledáme lásku. Naše rodina je naše modlitební společenství, a pro rodinu je důležité, aby prožívala společenství“.

 

Aktuality

Jako když kuře učí slepici

12.03.2018 16:21
Počátkem března Medžugorje navštívili poutníci z Istry. přesněji, asi 60 poutníků z Rovinja a okolí. Jedná se každoroční pouti, která je organizována vždy v Postním období. Rebeka Sebastijanová z Rovinja promluvila o svých zkušenostech z poutě a o obrácení v programu Radiostanice ''Mir''...

Můžeme očekávat brzké uznání Medžugorje Vatikánem?

09.03.2018 21:39
  Mezinárodní teologickou komisi pro Medžugorje založila v roce 2010 Kongregace pro nauku víry na podnět papeže Benedikta XVI. Výzkumné radě předsedal kardinál Camillo Ruini, penzionovaný papežský vikář pro město Řím a kromě dalších se na práci komise podíleli i chorvatský kardinál Vinko...

Svatopostní tribuny pro farníky

06.03.2018 16:30
I tuto středu pokračují svatopostní tribuny pro farníky farnosti Medžugorje. Tak i ve středu, 7. 3. ve Dvoraně Jana Pavla II. v 19,30 se dva farníci pocházející rodem z Bijakovići, fra Miro Šego a s. Marina Ivanković, darují své svědectví ze svého života: Co si pamatují ze svého života před...

Zamyšlení fra Marinka Šakoty, Nemáme nic?

06.03.2018 15:13
Důvodem toho, že Izraelci naříkají je, že nemají nic. „Jsme už celí seschlí, nevidíme nic jiného než tu manu.“(Nu 11,6). To, co je kromě many, je příliš slabé, aby proměnilo jejich těžkou situaci a představu, že přesto nemají nic. Aby dokázali, že nejsou schopni pomoci lidu, který zůstal, aby...

Medžugorská statistika za únor 2018

03.03.2018 15:08
  Počet podaných sv. přijímání: 27 000 Počet koncelebrujích kněží: 681 (24 denně) (medjugorje.hr)    

25. mezinárodní duchovní obnova pro organizátory poutí, vedoucí center míru, modlitebních a charitativních skupin souvisejících s Medžugorjem

02.03.2018 21:08
  V Medžugorji dnes v poledne skončila 25. mezinárodní duchovní obnova pro organizátory poutí, vedoucí mírových center, modlitebních i charitativních skupin souvisejících s Medžugorjem. Duchovní obnova byla zahájena 26. února. Setkání vedl medžugorský farář fra Marinko...

Poselství pro Mirjanu z 2.3.2018

02.03.2018 13:05
Drahé děti, veliké věci ve mně učinil Nebeský Otec, jako je koná ve všech těch, kteří Ho něžně milují a věrně a oddaně mu slouží. Děti moje, Nebeský Otec vás má rád, a skrze jeho lásku já jsem tu s vámi. Říká vám, proč nechcete vidět znamení. S Ním je všechno lehčí. I bolest prožívaná s Ním je...

Medžugorje je synonymum pro obrácení

02.03.2018 00:14
Před vánočními svátky byla natočena poslední scéna hraného filmu "Euphoria", čímž bylo dokončeno i filmování tohoto hraného filmu režisérky a scénáristky Valérie Golino. I když je v Itálii známá jako herečka, pověst světově známé filmové herečky získala, když hrála v...

Poselství z 25. února 2018

25.02.2018 21:10
  „Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás všechny vyzývám, abyste se otevřely a žily přikázání, která vám Bůh dal, aby vás ona vodila skrze svátosti na cestě obrácení. Svět a světská pokušení vás zkouší, a vy, dítka, hleďte na Boží stvoření, která vám On dal v kráse a pokoře a...

Zamyšlení medžugorského faráře, fra Marinka o víře

22.02.2018 15:10
Někdo řekne, že jeho babička měla dětskou víru, protože ona neuměla ani číst. Její víra se nemohla rozvíjet, protože nečetla teologické knihy a náboženské časopisy. Ale sv. Bonaventura napsal, že nějaká taková babička může mít pevnější víru než nějaký teolog. Manóachova žena uvěřila andělovi, že, i...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>