Učastníci festivalu mládeže vyprávějí

07.08.2015 14:49
Festivalu mladých se zúčastnila i sestra Maria Giuliani z Brazílie. O svých dojmech řekla: „Jsem v Medžugorji poprvé a moc se mi tu líbí. Jinak pocházím z Brazílie a patřím k jedné mariánské řeholní kongregaci. Před dvěmi měsíci jsem přijela do Itálie a chtěla jsem navštívit tuto oázu Panny Marie. Přijela jsem s mladými z Itálie a se svými spolusestrami. Můj zážitek tohoto místa míru stále ještě pokračuje, ale věřím, že je to mimořádný okamžik v mém životě, protože je cítit silnou přítomnost míru. Proto upřímně děkuji Bohu, že dnes mohu být tu, cítím Jeho přítomnost, a je to pro mne příležitost, abych Mu odevzdala svoje srdce, aby zůstal stále se mnou a stále mne provázel“.

Je tu i Barbara Mlynářová, ze Slovenska. V Medžugorji je již po deváté: „Po páté jsem na Mladifestu, ale poprvé jsem tu s celou rodinou. Nás je sedm, tedy je nás pět dětí. A je pro nás překrásné, že jsme tu spolu. Když jsem sem přijela poprvé v 21 letech, chtěla jsem, aby přijela i moje rodina, ale nebylo to možné z finančních důvodů. Pro mne je toto požehnání. Je to místo míru a modlitby. Všichni hledáme lásku. Naše rodina je naše modlitební společenství, a pro rodinu je důležité, aby prožívala společenství“.

 

Aktuality

Zamyšlení medžugorského faráře, fra Marinka o víře

22.02.2018 15:10
Někdo řekne, že jeho babička měla dětskou víru, protože ona neuměla ani číst. Její víra se nemohla rozvíjet, protože nečetla teologické knihy a náboženské časopisy. Ale sv. Bonaventura napsal, že nějaká taková babička může mít pevnější víru než nějaký teolog. Manóachova žena uvěřila andělovi, že, i...

Medžugorje a Široki Brijeg si připomněly oběti minulých válek

14.02.2018 14:16
Medžugorje si v těchto dnech připomnělo svoje oběti z nedávných válek. Tak i tento rok na svátek blahoslaveného kardinála Alojzije Stepince, tedy v sobotu, 10. února, se v medžugorském farním kostele slavila mše svatá za všechny farníky, kteří byli zabiti během První a Druhé světové války, a během...

Rozhovor s Mons. W. Mixou

10.02.2018 17:25
Když analyzujeme poselství Panny Marie, pochopíme, že směřují k hlubšímu spojení s Kristem. Poselství jsou voláním, abychom obnovili a prohloubili spojení s jejím Synem. Když nás vyzývá ve svých poselstvích ke konkrétní spolupráci na mši svaté, ukazuje Panna Maria, co by mělo být a co je centrem...

Svědectví medžugorské poutnice

10.02.2018 10:46
Porod pro nebe   Na úvod musím napsat, že jsme v roce 1994 poprvé navštívili s manželem Medjugorje. Byli jsme nadšeni. Nebe se tam sklání k zemi a zahrnuje nás svými milostmi. V roce 1995 jsme měli již tři děti. V tom roce, koncem jara, jsem opět otěhotněla a byla jsem...

Vzpomínky medžugorského faráře na setkání s významným teologem o. Laurentinem

05.02.2018 11:02
Na podzim minulého roku zemřel René Laurentin, známý francouzský teolog, exegeta, historik. Ale mimořádné stopy po sobě zanechal v oblasti mariologie. Mnoho úsilí vložil do zkoumání mariánských zjevení v Lurdech, která se udála v 19. století. Když slyšel, že se Panna Maria zjevuje ve farnosti...

Poselství pro Mirjanu z 2.2.2018

02.02.2018 14:42
    Drahé děti, vy, které můj Syn miluje, vy které já miluji nesmírnou mateřskou láskou, nedovolte, aby sobectví, sebeláska vládly světem. Nedovolte, aby láska a dobrota byly skryté. Vy, kteří jste milovaní, kteří jste poznali lásku mého Syna, vzpomeňte si, že být milován, znamená...

Medžugorská statistika za leden 2017

01.02.2018 17:06
Počet svatých přijímání: 41 000 Počet koncelebrujících kněží: 867 (27 denně)  (medjugorje.hr)

Je možné očekávat brzké uznání Medžugorských zjevení?

31.01.2018 12:28
 / Ivan Ugrin, Glasnik Mira, č. 10, říjen 2017 / Mezinárodní teologickou komisi pro Medžugorje založila v roce 2010 Kongregace pro nauku víry na podnět papeže Benedikta XVI. Výzkumné radě předsedal kardinál Camillo Ruini, penzionovaný papežský vikář pro město Řím a kromě dalších se na...

Divadelní představení o díle fra Didaka v Medžugorji

29.01.2018 17:01
  Při příležitosti 100. výročí událostí při kterých fra Didak Buntić odvedl hladové děti z Hercegoviny do Slavonie bratrstvo františkánských terciářů a členů františkánské mládeže ze Širokog Brijegu, připravilo přestavení o fra Didakově životě a o tom co se tehdy, v roce 1917, dělo....

Poselství, 25. ledna 2018

25.01.2018 20:03
  „Drahé děti! Tento čas ať je pro vás časem modlitby, aby Duch Svatý skrze modlitbu sestoupil na vás a dal vám obrácení. Otevřete svá srdce a čtěte Písmo svaté, abyste skrze svědectví i vy byly blíže Bohu. Hledejte, dítka, především Boha a Boží věci a ponechejte zemi pozemské, protože Satan...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>