Učastníci festivalu mládeže vyprávějí

07.08.2015 14:49
Festivalu mladých se zúčastnila i sestra Maria Giuliani z Brazílie. O svých dojmech řekla: „Jsem v Medžugorji poprvé a moc se mi tu líbí. Jinak pocházím z Brazílie a patřím k jedné mariánské řeholní kongregaci. Před dvěmi měsíci jsem přijela do Itálie a chtěla jsem navštívit tuto oázu Panny Marie. Přijela jsem s mladými z Itálie a se svými spolusestrami. Můj zážitek tohoto místa míru stále ještě pokračuje, ale věřím, že je to mimořádný okamžik v mém životě, protože je cítit silnou přítomnost míru. Proto upřímně děkuji Bohu, že dnes mohu být tu, cítím Jeho přítomnost, a je to pro mne příležitost, abych Mu odevzdala svoje srdce, aby zůstal stále se mnou a stále mne provázel“.

Je tu i Barbara Mlynářová, ze Slovenska. V Medžugorji je již po deváté: „Po páté jsem na Mladifestu, ale poprvé jsem tu s celou rodinou. Nás je sedm, tedy je nás pět dětí. A je pro nás překrásné, že jsme tu spolu. Když jsem sem přijela poprvé v 21 letech, chtěla jsem, aby přijela i moje rodina, ale nebylo to možné z finančních důvodů. Pro mne je toto požehnání. Je to místo míru a modlitby. Všichni hledáme lásku. Naše rodina je naše modlitební společenství, a pro rodinu je důležité, aby prožívala společenství“.

 

Aktuality

Velikonoční píseň známých medžugorských farnic, sester Ramljak

21.04.2019 15:06
Sestry Anna Maria a Darja této noci Vzkříšení zveřejnily nahrávku své velikonoční písně "Neplači Marijo" (Neplač Maria), kterou pro ně složil místní františkán fra Marin Karadčić, též známý zpěvák.  Sestry Ramljak vás všechny pozdravují a přejí vám požehnané velikonoce. Kéž i tóny jejich písně...

Velikonoční blahopřání medžugorských františkánů

21.04.2019 12:18
Pán vpravdě Zmrtvýchvstal! Aleluja! datum: 20.04.2019. "Pokoj vám! Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás." (Evangelium podle Jana 20,21)   Všem farníkům, poutníkům, přátelům, dobrodincům  a všem lidem dobré vůle, Radostné a požehnané...

Krásné svědectví o zázračném uzdravení díky pevné víře a kapičkám ze sochy Vzkříšeného Krista v Medžugorji

20.04.2019 00:00
Můj manžel a já jsme se vzali v roce 2001. První dítě, které nám Bůh dal, je chlapeček, Šimon, a narodil se v roce 2004. Když se mi opozdilo krvácení, udělala jsem si těhotenský test a výsledek byl pozitivní: byla jsem podruhé těhotná. Přáli jsme si druhé dítě, byli jsme přešťastní z nového...

Mše svaté na Květnou neděli budou v Medžugorji slavit Nuncius Pezzuto a arcibiskup Hoser

11.04.2019 22:10
  Program na Květnou neděli – Pašiovou neděli, neděli muk Kristových, která nás uvádí do Svatého týdne příprav na největší křesťanský svátek Vzkříšení. Žehnání ratolestí v Medžugorji bude v 10,45 hod. na základech starého kostela, odkud se v procesí půjde do farního kostela. Mše...

Medžugorská statistika za měsíc březen 2019

11.04.2019 21:20
V měsíci březnu bylo podle statstik farnosti Medžugorje podáno 85 000 svatých přijímání a při mších svatých koncelebrovalo celkem 1767 kěží, což je 57 denně.

Vyslanci Klubu zástupců Evropské lidové strany v Medžugorji

04.04.2019 16:40
Vyslanci Klubu zástupců Evropské lidové strany (EPP) zapojených do skupiny pověřené  mezikulturním a náboženským dialogem byli v Mostaru a Medžugorji. Po setkání v Mostaru, v sobotu, 30. března pobyli v Medžugorji. Vyslanci vedení zástupkyní v Evropském parlamentu Željanou Zovko byli na...

Medžugorská statistika

04.04.2019 13:34
Počet podaných sv. přijímání: 85000 Počet koncelebrujících kněží: 1767 (57 denně)

Ohlédnutí za 26. duchovní obnovou vedoucích medžugorských poutních a modlitebních skupin: Několik vybraných svědectví účastníků

03.04.2019 13:32
KOREJŠTÍ POUTNÍCI: V lednu 2018 byl v Korey fra Danko Perutina, který tam v 6 diecézích uspořádal různá vzdělávací a modlitební setkání s věřícími, kteří jsou členy  medžugorských modlitebních skupin. A dal jim úkol, aby dalšího roku (tj. 2019) přivezli do  Medžugorje prapor na...

Poselství svěřené vizionářce Mirjaně 2. dubna 2019

02.04.2019 13:40
Drahé děti, jako matka, která zná svoje děti, vím, že vzdycháte  po mém Synu. Vím, že vzdycháte po pravdě, po míru, po tom, co je čisté a ne falešné. A proto se k vám já, jako matka, v lásce Boží obracím a vybízím vás, abyste modlíce se čistým a otevřeným srdcem samy v sobě poznaly mého Syna –...

Arcibiskup Hoser: Cílem poutě je zbožštění člověka

30.03.2019 09:45
  Připomínáme, že registrací účastníků a modlitebně liturgickým programem v kostele sv. Jakova v Medžugorji byla 18. března zahájena 26. mezinárodní duchovní obnova pro organizátory poutí, vedoucí mírových center, modlitebních a charitativních skupin souvisejících s Medžugorjem. Téma setkání...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>