Účastnice o Mezinárodní pouti pro osoby s invaliditou

20.06.2017 10:45

 

6. mezinárodní poutě pro osoby s invaliditou, která se v Medžugorji konala  do 18. června, se účastnila i s. Marija Klara Klarić ze Společenství Milosrdných sester sv. Kříže z Đakova. Sestra Marija Klara, provází osoby s invaliditou spolu  se sestrou Rostislavou, a tak přijíždí do Medžugorje již devět roků. Organizátoři poutě jí požádali, aby tlumočila do znakového jazyka: „Již devět roků pracuji s osobami s invaliditou. Každý týden máme terapeutickou dílnu a jednou měsíčně setkání Víra a světlo. Máme ještě několik setkání během roku, takže jsou naše společenství a dílna dost veselé a svým způsobem jsme tady doma. Myslím, že sestra s našimi osobami s invaliditou sem přijíždí již 16 nebo 17 roků.“

Mluvíc o osobitosti své práce, sestra Marija Klara zdůrazňuje:

„Když někdo sleduje z ústraní, říká, že je to velmi těžká práce. A opravdu je těžká  - oni mnoho vyžadují, ale vždycky mnohem více dávají. Oni jsou velmi upřímní, originální, plní lásky a vroucnosti. Fyzicky bývám unavená, ale přitom tak naplněná pokojem a štěstím, prostotou a radostí, tak že fyzická únava se ani neprojevuje, ale je na vedlejším místě. Šla bych s nimi všude, protože jsou velmi poslušní, vděční a šťastní. My jsme toužili po tomto setkání. Jsme Bohu vděční, že se s tímto začalo a myslím, že je to velké požehnání pro  Medžugorje. Tady se jen mimořádně něco  nějakému dítěti přihodí. Je tu velmi mnoho vážných diagnoz. My v autobuse máme několik dětí, které mají epileptické záchvaty, ale tady se nikdy jedinému dítěti neudělalo špatně. Naše poutě se skládají ze tří dílů - modlitby, slavení a přátelství. Ty poutě jsou velmi naplněné. Tato setkání jsou velkou podporou Církve rodičům. Dětem je dobře, oni nevědí o ničem lepším, ale rodičům je jistě těžko. Naše arcibiskupství organizuje poutě a církevní setkání pro osoby s invaliditou, ale především kvůli rodičům. Pro rodiče je to veliká duchovní a morální opora.“ Na závěr sestra Marija Klara poděkovala i medžugorským farníkům: „Poděkování všem lidem dobré vůle, kteří nás každým rokem velkodušně přijímají. Slovo díky je příliš málo. My se modlíme i za ně i za jejich rodiny. Díky i organizátorům i kněžím.“ (medjugorje.hr)